European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzja Rady Prezesów w sprawie projektu nowej siedziby EBC

13 stycznia 2005 r.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) podjęła decyzję w sprawie projektu nowej siedziby EBC w Niemczech, we Frankfurcie nad Menem. Po długich dyskusjach i starannej ocenie – na podstawie przyjętych kryteriów – mocnych i słabych stron trzech zwycięskich projektów z międzynarodowego konkursu urbanistyczno-architektonicznego Rada uznała, że poprawiony projekt koncepcyjny autorstwa COOP HIMMELB(L)AU najlepiej spełnia wymagania funkcjonalne i techniczne EBC, a jego charakter odzwierciedla wartości wyznawane przez EBC i przekłada je na język architektury. Decyzja ta jest zgodna z werdyktem międzynarodowego jury, które przyznało projektowi pierwszą nagrodę.

Głównym elementem projektu jest charakterystyczny, dynamiczny zespół trzech budynków, obejmujący 184-metrowy wieżowiec o skręconej bryle, „drapacz ziemi” (ang. groundscraper) oraz Grossmarkthalle. Drapacz ziemi skontrastowany z pionowym bliźniaczym wieżowcem harmonijnie współgra z bryłą Grossmarkthalle, podkreślając charakter tej zabytkowej budowli. Zwłaszcza z perspektywy południowej od strony Menu wyraźnie widoczne jest teraz zachodnie skrzydło Grossmarkthalle.

Bryłę wieżowca tworzą dwa wieloboki biurowców spięte przeszklonym atrium. Atrium pełni rolę centrum komunikacyjnego, na które składają się platformy łącznikowe i pomieszczenia socjalne. Takie rozwiązanie spełnia dwa istotne kryteria wytycznych konkursowych, mianowicie „ułatwia interaktywną komunikację” i „sprzyja pracy zespołowej”. Projekt wyjątkowo dobrze spełnia złożone wymagania funkcjonalne, a jednocześnie zapewnia wysoki standard miejsc pracy.

Pozostałe propozycje projektowe

Zdobywca drugiej nagrody, ASP Schweger Assoziierte, wprowadził zmiany w oryginalnym projekcie, aby poprawić ogólne proporcje nowego budynku; przedstawiona propozycja dobrze spełnia złożone wymagania funkcjonalne. Napowietrzny most łączący trzy smukłe wysokościowce wyróżnia siedzibę EBC na tle panoramy miasta. Aby usprawnić komunikację, zaproponowano dodatkowe szklane łączniki. Ten przejrzysty projekt również dobrze odzwierciedla wartości wyznawane przez EBC. Gruntownie zmieniony projekt zagospodarowania terenu tworzy harmonijny klimat, a jednocześnie zapewnia bezpieczne otoczenie dla Banku i jego pracowników.

Propozycja przedstawiona przez zdobywcę trzeciej nagrody w konkursie, 54f architekten+ingenieure/ T. R. Hamzah & Yeang, obejmuje wyraziste skupisko drapaczy chmur, płynnie wkomponowane w panoramę miasta, które odzwierciedla wartości wyznawane przez EBC poprzez połączenie lekkości, przejrzystości i elegancji. Koncepcja projektowa zapewnia łatwą do aranżacji przestrzeń roboczą o wysokim standardzie. Propozycja ta zakłada ponadto proekologiczne rozwiązania, podkreślając potrzebę rozważnego wykorzystania zasobów. Wieżowce stoją na nieregularnie ukształtowanym terenie płynnie wkomponowanym w otoczenie, dzięki czemu cały projekt harmonijnie wtapia się w istniejącą tkankę miejską Ostendu, wschodniej dzielnicy Frankfurtu.

Informacje ogólne

Po wyłonieniu przez międzynarodowe jury trzech zwycięskich projektów nowej siedziby EBC (zob. komunikat prasowy z 13 lutego 2004 r.) Rada Prezesów EBC poprosiła ich autorów o wprowadzenie poprawek uwzględniających zalecenia i wymagania przedstawione przez jury, EBC i władze miejskie Frankfurtu. Zdaniem Rady, w projektach koncepcyjnych występowały pewne niedociągnięcia funkcjonalne i techniczne, które należało skorygować na etapie poprawek (zob. komunikat prasowy z 18 marca 2004 r.).

Poprawione projekty zostały ocenione przez EBC przy udziale własnych konsultantów i specjalistów oraz przez ekspertów władz miejskich Frankfurtu i przedstawicieli politycznych. Ocena była oparta na tych samych kryteriach, jakie stosowało jury:

  • całościowa koncepcja urbanistyczna, architektoniczna i krajobrazowa;
  • zgodność z podstawowymi założeniami programu funkcjonalnego i przestrzennego;
  • realistyczna koncepcja poszanowania energii i ochrony środowiska oraz zgodność z podstawowymi wymogami technicznymi EBC;
  • zgodność z odpowiednimi przepisami, zwłaszcza z zakresu prawa budowlanego i ochrony środowiska.

Dalsze działania

Kolejnym krokiem po wyborze architekta będzie etap „optymalizacji”, podczas którego projekt zostanie ponownie przeanalizowany, ze szczególnym uwzględnieniem optymalnego wykorzystania zasobów i minimalizacji kosztów. Na tym etapie EBC będzie ściśle współpracować z władzami miejskimi Frankfurtu w celu przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego.

Od 19 stycznia do 20 marca 2005 roku w Muzeum Historycznym we Frankfurcie nad Menem odbędzie się wystawa poświęcona Grossmarkthalle, na której zostanie przedstawiony projekt nowej siedziby EBC.

Więcej informacji o międzynarodowym konkursie architektonicznym oraz propozycje projektowe znajdą Państwo na stronie internetowej EBC (http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/html/index.pl.html).

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami