Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP nõukogu valis EKP uute hoonete projekti

13. jaanuar 2005

Tänasel istungil tegi Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu otsuse projekti kohta EKP uute hoonete ehitamiseks Maini-äärsesse Frankfurti Saksamaal. Pärast valikukriteeriumidel põhinevat üksikasjalikku arutelu rahvusvahelise arhitektuuri- ja linnaplaneerimiskonkursi kolme võidutöö üle ning kõigi projektide tugevate ja nõrkade külgede hoolikat hindamist jõudis nõukogu järeldusele, et arhitektuuribüroo COOP HIMMELB(L)AU kohandatud projekt vastab kõige paremini EKP funktsionaalsetele ja tehnilistele nõuetele ning selle eripära väljendab EKP väärtusi arhitektuurikeeles. See otsus kinnitab rahvusvahelise žürii arvamust, kes määras projektile konkursi esimese auhinna.

Projekti põhielemendiks on selgepiiriline ja dünaamiline tervik, mille moodustavad 184-meetrine kõveravormiline kõrghoone, nn lamav pilvelõhkuja (groundscraper) ja Grossmarkthalle. Groundscraper vastandub vertikaalse torniga ja toob esile Grossmarkthalle, luues harmoonilise terviku ja säilitades selle ainulaadse arhitektuurimälestise kuju. Maini lõunaküljest vaadates pääseb eriti hästi mõjule Grossmarkthalle läänetiib.

Kõrghoone koosneb kahest kontorihooneteks kavandatud hulknurksest tornist, mida ühendab aatrium. Aatrium kujutab endast kommunikatsioonikeskust koos erinevate omavahel seotud tasandite ja puhkeruumidega. See vastab konkursitingimuste kahele olulisele aspektile, mille kohaselt uued hooned peaksid „soodustama interaktiivset suhtlemist“ ning „edendama meeskonnatööd“. Projektis on suurepäraselt täidetud keerukad funktsionaalsed nõuded ning tagatud kvaliteetsete töökohtade loomine.

Teised projektid

Teise auhinna pälvinud töö autor ASP Schweger Assoziierte vaatas oma esialgse konkursitöö läbi, et parandada uue ehitise üldmõõtmeid ning pakkuda sobivat lahendust keerukatele funktsionaalsetele nõuetele. Kolme sihvakat kõrghoonet ühendava nn taevasilla (sky bridge) abil leiab EKP kordumatu koha linnapanoraamis. Klaasist ühendussildade eesmärk on edendada suhtlemist. Ühtlasi kajastavad kavandatud läbipaistvad hooned EKP väärtusi. Olulisel määral muudetud maastikukujundus loob harmoonilise keskkonna, tagades samal ajal EKP ja selle töötajate turvalisuse.

Kolmanda auhinna pälvinud töö, mille esitasid autorid 54f architekten+ingenieure/ T. R. Hamzah & Yeang, koosneb eraldiseisvate kõrghoonete kompleksist, mis sulandub hästi ümbritsevasse linnavormi ning väljendab kerguse ja läbipaistvuse kaudu maitsekalt EKP väärtusi. Projekt veenab kvaliteetsete ja kergesti kohandatavate töökohtadega. Lisaks rõhutatakse säästlikku ja keskkonnasõbralikku ressursside kasutamist. Hooneid ja ümbritsevaid alasid ühendav reljeefne maastik seob kompleksi harmooniliselt Frankfurdi Ostendi linnaosaga.

Taustinfo

Kui rahvusvaheline žürii oli valinud kolm võidutööd EKP uute hoonete ehitamiseks (vt 13. veebruari 2004. aasta pressiteade), palus EKP nõukogu nende autoritel oma projekte kohandada, võttes arvesse žürii, EKP ja Frankfurdi linna esitatud soovitusi ja nõudeid. Nõukogu hinnangul esines projektides veel mõningaid funktsionaalseid ja tehnilisi puudujääke, mis tuli läbivaatamise käigus kõrvaldada (vt 18. märtsi 2004. aasta pressiteade).

Muudetud projekte hindasid EKP koos oma konsultantide ja ekspertidega ning lisaks ka Frankfurdi linnavalitsuse eksperdid ja poliitilised esindajad. Hindamise aluseks olid samad kriteeriumid, mida kasutas žürii:

  • üldine linnaplaneerimine, arhitektuur ja maastikukujundus;
  • funktsionaalse ja ruumilise planeerimise programmi põhinõuete järgimine;
  • energeetika-/keskkonnakava teostatavus ning EKP tehniliste põhinõuete järgimine;
  • asjakohaste, eelkõige ehitus- ja keskkonnaalaste määruste järgimine.

Edasine tegevus

Järgmise sammuna pärast arhitekti valimist vaadatakse projekt uuesti läbi, et tagada eelkõige optimaalne ressursside kasutamine ja minimeerida kulusid. Selles etapis teeb EKP tihedat koostööd Frankfurdi linnavalitsusega, et kinnitada detailplaneering.

19. jaanuarist 20. märtsini 2005 on Maini-äärses Frankfurdis asuvas ajaloomuuseumis Historisches Museum avatud näitus Grossmarkthalle ajaloost, kus on tutvumiseks välja pandud ka EKP uute hoonete projekt.

Lisateave rahvusvahelise arhitektuurikonkursi kohta ja projektid on avaldatud EKP kodulehel aadressil http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/html/index.et.html.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid