Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Översyn av ECB:s statistikkrav

17 december 2004

Idag har Europeiska centralbanken (ECB) publicerat en rapport med titeln ”Review of the requirements in the field of General Economic Statistics”. Rapporten behandlar ECB:s behov av ekonomisk statistik för euroområdet, speciellt uppgifter om priser och kostnader, nationalräkenskaper, arbetsmarknaden, kortsiktiga indikatorer för produktion och efterfrågan samt företags- och hushållsenkäter. Denna statistik produceras i de flesta fall av Eurostat och nationella statistikinstitut. Rapporten uppdaterar en liknande publikation från augusti 2000.

Betydande framsteg har gjorts sedan den förra rapporten. Olika ECB-krav för ekonomisk statistik har uppfyllts och ytterligare initiativ, som stöds av ECB, är på väg. Dessa inbegriper förbättringar i det rättsliga ramverket för euroområdets kvartalsräkenskaper för institutionella sektorer samt för kortfristiga indikatorer; antagande, förbättrad tillgänglighet och rättidighet för de europeiska ekonomiska huvudindikatorerna; bättre samordning av nationell och europeisk policy för offentliggörande och revidering av dessa indikatorer; samt mer effektiva metoder för insamling av statistik för euroområdet. Den aktuella rapporten förespråkar dock ett skarpare fokus på insamling av rättidiga och pålitliga aggregat för euroområdet och inkluderar ett förslag om att samorda policyn för offentliggörande och revidering av nationell allmän ekonomisk statistik med behoven av aggregat för euroområdet.

Rapporten söker finna en balans mellan ECB:s krav och statistiklämnarnas prioriteringsbehov. Följaktligen är de angivna kraven för euroområdet som helhet resultatet av användningen av de statistikstandarder som uppnåtts av de medlemsstaterna i EU som kommit längst på området. De standarder för rättidighet och täckning, som uppnås i andra ekonomiska områden, ses som mål på längre sikt med tanke på de speciella institutionella arrangemangen i EU.

Rapporten, på engelska, finns på ECB:s webbplats http://www.ecb.europa.eu och kommer att finnas på övriga officiella gemenskapsspråk efter hand. Papperskopior av rapporten kan beställas från ECB:s press- och informationsavdelning, se adress nedan.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media