Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Revízia štatistických požiadaviek ECB

17. decembra 2004

Európska centrálna banka (ECB) dnes vydáva správu nazvanú „Revízia požiadaviek v oblasti všeobecnej hospodárskej štatistiky“. V  správe stanovuje svoje potreby v oblasti hospodárskej štatistiky eurozóny, predovšetkým čo sa týka údajov o cenách a nákladoch, národných účtoch, trhu práce, krátkodobých ukazovateľoch produkcie a dopytu a prieskumoch podnikovej sféry a spotrebiteľov. Tieto štatistické údaje vo väčšine prípadov zostavuje Eurostat a národné štatistické úrady. Táto správa je aktualizáciou podobného materiálu vydaného v auguste 2000.

Od vydania predchádzajúcej správy došlo k značnému pokroku. Viacero požiadaviek ECB na hospodársku štatistiku sa už podarilo splniť, a za podpory ECB v tejto oblasti prebiehajú ďalšie významné iniciatívy. Okrem iného ide o zdokonalenie právneho rámca štvrťročných účtov inštitucionálnych sektorov eurozóny a krátkodobé ukazovatele, o prijatie, lepšiu dostupnosť a včasnosť hlavných európskych hospodárskych ukazovateľov (Principal European Economic Indicators), o lepšiu koordináciu pravidiel zverejňovania a revízie týchto ukazovateľov na národnej a európskej úrovni a o zavedenie účinnejších a efektívnejších spôsobov zostavovania štatistík eurozóny. Napriek tomu správa kladie väčší dôraz na zostavovanie včasných a spoľahlivých agregátnych údajov za eurozónu a navrhuje koordináciu pravidiel zverejňovania a revízie všeobecných hospodárskych štatistík na národnej úrovni s potrebami agregátnych údajov za eurozónu.

Správa sa snaží nájsť rovnováhu medzi požiadavkami ECB a prioritami autorov štatistík. Uvedené požiadavky na úrovni eurozóny ako celku preto vo väčšine prípadov vychádzajú zo štatistických štandardov najvyspelejších členských štátov EÚ. Vysoká miera včasnosti a záberu údajov dosiahnutá v ďalších hospodárskych oblastiach sa považuje za dlhodobejší cieľ, pričom sa prihliada aj na konkrétne inštitucionálne usporiadanie v rámci EÚ.

Správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB (www.ecb.europa.eu) a v dohľadnom čase bude preložená aj do ostatných úradných jazykov spoločenstva. Tlačenú verziu správy je možné získať po zaslaní písomnej žiadosti tlačovému a informačnému odboru ECB na doleuvedenú adresu.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá