Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Herziening van de statistische vereisten van de ECB

17 december 2004

De Europese Centrale Bank (ECB) brengt vandaag een rapport uit getiteld “Review of the requirements in the field of General Economic Statistics” (“Herziening van de vereisten voor algemene economische statistieken”). Dit rapport beschrijft de vereisten van de ECB ten aanzien van statistieken voor het eurogebied, met name gegevens betreffende prijzen en kosten, nationale rekeningen, de arbeidsmarkt, korte-termijnindicatoren van productie en vraag, en enquêtes onder bedrijven en consumenten. Deze statistieken worden in de meeste gevallen geproduceerd door Eurostat en nationale statistische instellingen. Het rapport is een actualisering van een soortgelijke publicatie uit augustus 2000.

Sinds het vorige rapport is aanzienlijke vooruitgang geboekt. Aan verschillende vereisten van de ECB voor economische statistieken is voldaan en verdere belangrijke initiatieven op dit terrein, die de steun krijgen van de ECB, zijn gaande. Deze initiatieven omvatten verbeteringen van het juridische kader voor kwartaalrekeningen van institutionele sectoren in het eurogebied en voor korte-termijnindicatoren; de goedkeuring, verbeterde beschikbaarheid en tijdigheid van de “Principal European Economic Indicators”, de Europese Economische Hoofdindicatoren; de betere onderlinge afstemming van nationaal en Europees publicatie- en bijstellingsbeleid voor deze indicatoren; en effectievere en efficiëntere methoden voor het samenstellen van statistieken voor het eurogebied. Desalniettemin bepleit dit rapport een intensievere gerichtheid op het samenstellen van tijdige en betrouwbare aggregaten voor het eurogebied en doet het een voorstel om het publicatie- en bijstellingsbeleid voor nationale algemene economische statistieken te coördineren met de vereisten voor aggregaten voor het eurogebied.

Het rapport streeft naar een evenwicht tussen enerzijds de vereisten van de ECB en anderzijds de noodzaak voor producenten van statistieken om prioriteiten te stellen. Dientengevolge zijn in het algemeen de vermelde vereisten voor het eurogebied als geheel afgeleid met behulp van de statistische standaarden die door de meest geavanceerde EU-lidstaten worden bereikt. De hoge tijdigheids- en dekkingsstandaarden die in andere economische gebieden worden bereikt worden beschouwd als een langere-termijndoel, ook gezien de specifieke institutionele regelingen binnen de EU.

Dit rapport is beschikbaar op de website van de ECB op http://www.ecb.europa.eu. Het rapport, dat vandaag in het Engels wordt gepubliceerd, zal te zijner tijd eveneens beschikbaar komen in de andere officiële talen van de Gemeenschap. Gedrukte exemplaren kunnen worden aangevraagd bij de Afdeling Pers en Informatie van de ECB op het onderstaande adres.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media