Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP ajakohastatud statistikanõuded

17. detsember 2004

Täna avaldab Euroopa Keskpank (EKP) aruande „Üldise majandusstatistika ajakohastatud nõuded“. Aruandes määratletakse EKP vajadused euroala majandusstatistika valdkonnas, mis hõlmavad eelkõige andmeid hindade ja kulude, rahvamajanduse arvepidamise, tööturgude, toodangu ja nõudluse lühiajaliste näitajate ning ettevõtlus- ja tarbijauuringute kohta. Seda statistikat koostavad peamiselt Eurostat ja riikide statistikaametid. Käesolev aruanne ajakohastab eelmist aruannet, mis avaldati 2000. aasta augustis.

Eelmise aruandega võrreldes on tehtud märkimisväärseid edusamme. Mitmed EKP majandusstatistika nõuded on täidetud ning EKP toetusel viiakse selles valdkonnas ellu edasisi olulisi algatusi. Need hõlmavad euroala institutsiooniliste sektorite kvartaliaruannete ja lühiajaliste näitajate õigusliku raamistiku täiustamist, peamiste Euroopa majandusnäitajate kasutuselevõtmist, nende kättesaadavuse ja õigeaegse avaldamise parandamist, kõnealuste näitajate avaldamise ja ajakohastamise põhimõtete paremat kooskõlastamist nii liikmesriikide kui ka Euroopa tasandil ning euroala statistika koostamise tõhusamaid ja tulemuslikumaid meetodeid. Aruandes rõhutatakse euroala koondstatistika õigeaegse ja usaldusväärse koostamise vajadust. Lisaks esitatakse ettepanek kooskõlastada riikide üldise majandusstatistika avaldamise ja ajakohastamise põhimõtted euroala koondstatistika vajadustega.

Aruandes püütakse võtta arvesse nii EKP nõudeid kui ka statistika koostajate vajadust seada prioriteete. Seetõttu on kogu euroala puudutavad nõuded üldjuhul tuletatud arenenuimate ELi liikmesriikide statistikastandarditest. Teistes majanduspiirkondades saavutatud statistika õigeaegsuse ja ulatuse kõrget taset nähakse kaugema eesmärgina, arvestades muu hulgas ka ELi eripärast institutsioonilist korraldust.

Aruanne on kättesaadav EKP kodulehel aadressil http://www.ecb.europa.eu. Täna avaldatakse aruanne inglise keeles ning edaspidi ka teistes ühenduse ametlikes keeltes. Trükitud kujul saab aruannet tellida EKP pressi- ja infoosakonnast allpool märgitud aadressil.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid