Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Ecb statistinių reikalavimų peržiūrėjimas

2004 m. gruodžio 17 d.

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) skelbia ataskaitą “Review of the requirements in the field of General Economic Statistics” (Reikalavimų bendrosios ekonominės statistikos srityje peržiūrėjimas). Joje apžvelgiama, kokių euro zonos ekonominės statistikos duomenų, ypač kainų ir sąnaudų, nacionalinių sąskaitų, darbo rinkos, produkcijos ir paklausos trumpalaikių rodiklių, verslo ir vartotojų tyrimų duomenų, reikia šiai ataskaitai parengti. Daugeliu atvejų šią statistiką rengia Eurostat ir nacionalinės statistikos institucijos. Šioje ataskaitoje atnaujinti panašiame 2000 m. rugpjūčio mėn. skelbtame leidinyje pateikti duomenys.

Palyginti su ankstesne ataskaita, padaryta nemaža pažanga. Patenkinti įvairūs ekonominei statistikai keliami reikalavimai, šioje srityje pradėti kiti svarbūs darbai, kuriuos remia ECB. Tai – euro zonos institucijų sektoriaus ketvirtinių sąskaitų ir trumpalaikių rodiklių teisinio pagrindo išplėtimas, pagrindinių Europos ekonominių rodiklių patvirtinimas, galimybių jais naudotis išplėtimas ir šių rodiklių teikimas laiku, geresnis šių rodiklių skelbimo atskirose valstybėse ir visoje Europoje ir jų peržiūrėjimo politikos koordinavimas, veiksmingesni ir efektyvesni euro zonos statistinių duomenų rengimo metodai. Ataskaitoje raginama daugiau dėmesio skirti patikimų euro zonos suvestinių rodiklių kaupimui ir teikimui laiku ir siūloma atskirų valstybių bendrosios ekonominės statistikos skelbimo ir peržiūrėjimo politiką derinti su euro zonos suvestinių rodiklių poreikiais.

Ataskaitoje siekiama pusiausvyros tarp ECB reikalavimų ir statistikos rengėjų poreikio nusistatyti prioritetus. Todėl minėti reikalavimai visai euro zonai buvo nustatyti daugiausia vadovaujantis statistikos standartais, kuriuos taiko pažangiausios Europos Sąjungos valstybės narės. Ateityje bus siekiama įdiegti aukštus duomenų teikimo laiku ir aprėpties standartus, taikomus kitose ekonominėse zonose, tinkamai atsižvelgiant į ypatingą ES institucinę tvarką.

Šią ataskaitą galima rasti ECB interneto svetainėje (http://www.ecb.europa.eu). Šiandien ji paskelbta anglų kalba, o vėliau pasirodys versijos ir kitomis oficialiomis Bendrijos kalbomis. Spausdintam variantui gauti prašom kreiptis į ECB Spaudos ir informacijos skyrių toliau nurodytu adresu.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai