Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Pregled statističnih zahtev ECB

17. december 2004

Evropska centralna banka (ECB) danes objavlja poročilo z naslovom »Pregled zahtev na področju splošne ekonomske statistike«. Poročilo predstavlja potrebe ECB glede ekonomske statistike za euro območje, še posebno podatke o cenah in stroških, nacionalnih računih, trgu dela, kratkoročnih kazalcih proizvodnje in povpraševanja ter anketah o poslovnih tendencah in mnenju potrošnikov. Te statistične podatke večinoma pripravljajo Eurostat in nacionalni statistični uradi. Poročilo je dopolnjena različica publikacije, ki je bila objavljena na spletnih straneh ECB avgusta leta 2000.

Od prejšnjega poročila je bil dosežen precejšen napredek. Številne zahteve ECB glede ekonomske statistike so bile izpolnjene, nadaljnje pomembne pobude na tem področju, ki jih podpira ECB, pa se uresničujejo. Mednje sodijo razširitev pravnega okvira za četrtletne račune euro območja za institucionalne sektorje in kratkoročne kazalce, sprejetje glavnih evropskih ekonomskih kazalcev (PEEI) ter izboljšanje njihove razpoložljivosti in pravočasnosti, boljša koordinacija nacionalnih in evropskih usmeritev glede objavljanja in revidiranja teh kazalcev ter izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti metod za zbiranje statističnih podatkov za euro območje. Tokratno poročilo daje večji poudarek predvsem zbiranju pravočasnih in zanesljivih agregiranih podatkov za euro območje ter vključuje predlog, da bi uskladili usmeritve objavljanja in revidiranja splošne ekonomske statistike na nacionalni ravni s potrebo po agregiranih podatkih za euro območje.

Poročilo skuša doseči pravo razmerje med zahtevami ECB na eni strani in potrebo pripravljavcev statističnih podatkov, da določijo svoje prednostne naloge. Navedene zahteve za euro območje kot celoto zato izhajajo iz statističnih standardov, ki so jih dosegle najbolj razvite države članice EU. Visoki standardi glede pravočasnosti objave in zajetja, ki so jih dosegla druga ekonomska območja, so dolgoročni cilj, pri čemer je treba upoštevati tudi posebno institucionalno ureditev v EU.

Poročilo je na voljo na spletni strani ECB na naslovu http://www.ecb.europa.eu. Poročilo, ki je danes objavljeno v angleščini, bo sčasoma dostopno tudi v drugih uradnih jezikih Skupnosti. Če želite poročilo v tiskani obliki, pišite na Oddelek za tisk in informiranje na spodnjem naslovu.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije