Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n tilastovaatimuksia päivitetty

17.12.2004

Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisee tänään raportin yleisiä taloustilastoja koskevien tilastovaatimusten päivityksestä. Raportissa määritellään EKP:n tarvitsemat euroalueen taloudelliset tilastot, jotka koskevat erityisesti hintoja ja kustannuksia, kansantalouden tilinpitoa, työmarkkinoita, tuotannon ja kysynnän lyhyen aikavälin indikaattoreita sekä suhdannekyselyitä. Suurimman osan näistä tilastoista laativat Eurostat ja kansalliset tilastolaitokset. Raportilla päivitetään vastaavaa elokuussa 2000 julkaistua raporttia.

Yleisten taloustilastojen alueella on edellisen raportin jälkeen edistytty merkittävästi. Suuri osa taloustilastoja koskevista EKP:n vaatimuksista on täytetty. Tällä alueella on myös pantu vireille tärkeitä aloitteita, joita EKP kannattaa. Näihin kuuluvat euroalueen institutionaalisen sektorin neljännesvuosittaista tilinpitoa ja lyhyen aikavälin indikaattoreita koskevan sääntelyn tehostaminen, Euroopan talouden pääindikaattoreiden (Principal European Economic Indicators) käyttöönotto ja niiden saatavuuden ja ajantasaisuuden parantaminen, näitä indikaattoreita koskevien kansallisten ja eurooppalaisen julkaisu- ja tarkistuskäytäntöjen parempi yhteensovittaminen sekä euroalueen tilastojen laatimismenetelmien tehostaminen. Tänään julkaistavassa raportissa annetaan kuitenkin aiempaa enemmän painoa ajantasaisten ja luotettavien euroalueen aggregaattien laatimiselle. Raportissa ehdotetaan myös, että kansallisten yleisten taloustilastojen julkaisu- ja tarkistuskäytännöt sovitettaisiin yhteen euroalueen aggregaatteja koskevien tarpeiden kanssa.

Raportissa pyritään ottamaan huomioon yhtäältä EKP:n tilastovaatimukset ja toisaalta tilastojen laatijoiden priorisointitarpeet. Näin ollen koko euroaluetta koskevat vaatimukset perustuvat yleensä niiden EU:n jäsenvaltioiden tilastostandardeihin, joiden tilastointikäytännöt ovat kaikkien kehittyneimpiä. Muilla talousalueilla saavutettujen korkeiden standardien tilastojen ajantasaisuuden ja kattavuuden suhteen katsotaan olevan pitkän aikavälin tavoite EU:lle, kun huomioon otetaan myös EU:n erityiset institutionaaliset järjestelyt.

Julkaisu on luettavissa EKP:n verkkosivuilla (http://www.ecb.europa.eu). Tänään englanninkielisenä julkaistava raportti käännetään kaikille yhteisön virallisille kielille. Painettuja versioita voi tilata EKP:n tiedotusosastolta (osoite alla).

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle