Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Pārskats par ECB statistikas prasībām

2004. gada 17. decembrī

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicē ziņojumu "Pārskats par prasībām vispārējās tautsaimniecības statistikas jomā”. Šajā ziņojumā norādītas noteiktas vajadzības attiecībā uz tautsaimniecības statistiku euro zonā, sevišķi uz datiem par cenām un izmaksām, nacionālajiem kontiem, darba tirgu, ražošanas apjoma un pieprasījuma īstermiņa rādītājiem un uzņēmējdarbības un patērētāju apsekojumiem. Visbiežāk šo statistiku sagatavo Eurostat un valstu statistikas iestādes. Ziņojums papildina līdzīgu 2000. gada augusta publikāciju.

Kopš iepriekšējā ziņojuma sasniegts ievērojams progress. Izpildītas dažādas ECB prasības attiecībā uz tautsaimniecības statistiku un ar ECB atbalstu šajā jomā tiek sagatavotas jaunas svarīgas iniciatīvas.

Pie tām pieder euro zonas institucionālā sektora ceturkšņa pārskatu un īstermiņa rādītāju juridiskās bāzes uzlabojumi, galveno Eiropas ekonomisko rādītāju pieņemšana, uzlabota pieejamība un savlaicīgums, šo rādītāju publiskošanas un pārskatīšanas labāka koordinācija atsevišķās valstīs un Eiropas līmenī, kā arī efektīvākas un optimālākas metodes euro zonas statistikas apkopošanai.

Tomēr pašreizējā ziņojumā ieteikts pievērst lielāku uzmanību savlaicīgai un uzticamai euro zonas kopējo rādītāju apkopošanai un ietverts priekšlikums saskaņot valstu vispārējās tautsaimniecības statistikas publiskošanas un pārskatīšanas politiku ar nepieciešamību iegūt euro zonas kopējos rādītājus.

Ziņojuma mērķis ir panākt līdzsvaru starp ECB prasībām un statistikas sagatavotāju nepieciešamību noteikt prioritātes. Tāpēc minētās prasības euro zonai kopumā parasti noteiktas, balstoties uz tiem statistikas standartiem, kurus sasniegušas visattīstītākās ES dalībvalstis. Citos ekonomiskajos reģionos sasniegtie augstie savlaicīguma un datu aptveramības standarti tiek uztverti kā ilgāka termiņa mērķis, paturot prātā arī ES īpašo institucionālo kārtību. Ziņojums ir pieejams ECB interneta lapā: http://www.ecb.europa.eu. Ziņojums, ko šodien publicē angļu valodā, vēlāk būs pieejams arī pārējās oficiālajās Kopienas valodās. Ziņojumu drukātā veidā var saņemt, sūtot rakstisku pieprasījumu ECB Preses un informācijas daļai uz zemāk norādīto adresi.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem