SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Opdatering af ECBs statistiske krav

17. december 2004

Den Europæiske Centralbank (ECB) offentliggør i dag en rapport med titlen "Review of the requirements in the field of General Economic Statistics" (Opdatering af de statistiske krav inden for generel økonomisk statistik). I rapporten beskrives ECBs behov med hensyn til økonomiske statistikker for euroområdet, herunder især statistikker over priser og omkostninger, nationalregnskab, arbejdsmarkedet, kortfristede produktions- og efterspørgselsindikatorer samt virksomheds- og forbrugerundersøgelser. De fleste af statistikkerne udarbejdes af Eurostat og de nationale statistikbureauer. Rapporten er en opdatering af en tilsvarende rapport fra august 2000.

Siden august 2000 er der gjort betydelige fremskridt. Nogle af ECBs krav til økonomiske statistikker er blevet opfyldt, og flere vigtige initiativer på området, som støttes af ECB, er undervejs. Det drejer sig bl.a. om forbedring af de retlige rammer for kvartalsvise konti for de institutionelle sektorer for euroområdet og for kortsigtede indikatorer, godkendelse, forbedret tilgængelighed og aktualitet af de vigtigste europæiske økonomiske indikatorer (PEEI), bedre koordinering på europæisk og nationalt plan af offentliggørelses- og revisionspraksis for disse indikatorer samt mere effektive metoder til at udarbejde statistikker for euroområdet. Samtidig slås der dog i rapporten til lyd for, at der ved udarbejdelsen af aggregater for euroområdet i højere grad skal lægges vægt på aktualitet og troværdighed. Rapporten indeholder også et forslag om, at de enkelte landes offentliggørelses- og revisionspraksis for generel økonomisk statistik samordnes med behovet for aggregater for euroområdet.

Hensigten med rapporten er at finde en balance mellem ECBs krav og statistikproducenternes behov for at prioritere. Derfor er de statistiske krav for euroområdet som helhed typisk blevet udledt ved at anvende de statistiske standarder, som de EU-lande, der er længst fremme, har gennemført. På langt sigt er målsætningen at opnå samme høje standard for aktualitet og dækning, som findes i andre økonomiske områder, idet der også tages hensyn til den særlige institutionelle ordning, der gælder i EU.

Rapporten, som i dag er offentliggjort på engelsk, kan findes på ECBs websted: http://www.ecb.europa.eu. Den offentliggøres på et senere tidspunkt på alle officielle fællesskabssprog. En trykt udgave kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til ECBs Presse- og Informationsafdeling på nedenstående adresse.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt