Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Aktualizace statistických požadavků ECB

17. prosince 2004

Evropská centrální banka (ECB) dnes zveřejnila zprávu pod názvem „Aktualizace požadavků v oblasti všeobecné hospodářské statistiky“. Zpráva obsahuje požadavky ECB v oblasti hospodářské statistiky eurozóny, zejména pokud jde o údaje o cenách, nákladech, národních účtech, trhu práce, krátkodobých ukazatelích výroby a poptávky a o průzkumech chování spotřebitelů a podniků. Tyto statistické údaje produkuje ve většině případů Eurostat a národní statistické úřady. Nynější zpráva je aktualizací podobné publikace vydané v srpnu 2000.

Od vydání minulé zprávy došlo k výraznému pokroku. Řadu požadavků ECB na hospodářskou statistiku se podařilo splnit a v této oblasti vznikají další významné podněty, které ECB podporuje. Patří k nim zdokonalování právního rámce pro čtvrtletní účty institucionálních sektorů a krátkodobé ukazatele v eurozóně, přijetí, lepší dostupnost a včasnost Hlavních evropských ekonomických ukazatelů, lepší koordinace postupů při zveřejňování a úpravě těchto ukazatelů na národní i evropské úrovni a účinnější a efektivnější metody sestavování statistik eurozóny. Zpráva vyzývá k výraznější orientaci na sestavování včasných a spolehlivých agregátů eurozóny a obsahuje návrh, podle něhož by metody zveřejňování a úpravy agregátů všeobecné hospodářské statistiky na národní úrovni byly koordinovány s potřebami při sestavování agregátů eurozóny.

Zpráva usiluje o dosažení rovnováhy mezi požadavky ECB a potřebou autorů statistik stanovit si své priority. Z tohoto důvodu jsou uvedené požadavky na eurozónu jako celek odvozovány obvykle ze statistických standardů, kterých dosáhly nejvyspělejší členské země EU. Na včasnost a úroveň pokrytí dosaženou v dalších hospodářských oblastech se pohlíží jako na dlouhodobější cíl. Současně se však zohledňuje i konkrétní institucionální uspořádání v EU.

Zpráva (dnes zveřejněná v anglickém jazyce) je k dispozici na internetových stránkách ECB na adrese http://www.ecb.europa.eu a bude rovněž dostupná v ostatních úředních jazycích Společenství. Zájemci o zprávu v tištěné podobě se mohou písemně obracet na Tiskový a informační odbor ECB na níže uvedené adrese.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média