Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB-beslut om regler för OLAF-utredningar

3 juni 2004

Idag antog ECB-rådet ett beslut (ECB/2004/11) om villkor och närmare bestämmelser för utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) av Europeiska centralbanken.

ECB:s beslut grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF). Beslutet har antagits som ett svar på EG-domstolens avgörande av den 10 juli 2003 och fastställer de regler som gäller för OLAF:s interna utredningar av ECB för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som är till skada för Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen.

I ECB:s beslut föreskrivs också att ECB till fullo kommer att samarbeta med OLAF. Vidare föreskrivs att OLAF:s behörighet att genomföra utredningar skall omfatta samtliga ECB:s uppgifter. I undantagsfall, då spridandet av viss information utanför ECB på ett allvarligt sätt skulle kunna underminera ECB:s verksamhet, skall OLAF:s tillgång till sådan information godkännas av ECB:s direktion.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media