Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP otsus Euroopa pettustevastase ameti (OLAF) poolt läbiviidava uurimise suhtes kohaldatavate õigusnormide kohta

3. juuni 2004

Täna võttis Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu vastu otsuse EKP/2004/11 Euroopa Keskpanga uurimise tingimuste kohta Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) poolt.

EKP otsus põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta määrusel (EÜ) nr 1073/1999 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) poolt läbiviidava uurimise kohta ja on vastu võetud seoses Euroopa Kohtu otsusega 10. juulist 2003. Sellega kehtestatakse reeglid, mille alusel teostab OLAF EKPs siseuurimist seoses Euroopa ühenduste finantshuve kahjustava pettuse, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevuse tõkestamisega.

EKP otsus sätestab, et EKP teeb OLAFiga igakülgset koostööd. Täiendavalt sätestatakse, et OLAFi uurimispädevus on kohaldatav kõikidele EKP ülesannetele. Erandjuhtudel, mis käsitlevad teatava teabe levitamist väljaspool EKPd, mis võiks oluliselt kahjustada EKP tegevust, võimaldatakse OLAFile juurdepääs vastavale teabele EKP juhatuse kaudu.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid