Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

ECB-besluit inzake de op OLAF-onderzoeken toepasselijke regels

3 juni 2004

Vandaag heeft de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) Besluit (ECB/2004/11) vastgesteld inzake de voorwaarden voor en de wijze van uitvoering van onderzoeken binnen de Europese Centrale Bank door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF).

Het Besluit van de ECB is gebaseerd op Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en is vastgesteld ingevolge het arrest van het Europees Hof van Justitie van 10 juli 2003. Het Besluit stipuleert regels volgens welke OLAF interne onderzoeken binnen de ECB zou uitvoeren op het gebied van preventie van fraude, corruptie en elke andere onwettige activiteit die de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen schaadt.

Het ECB-Besluit stipuleert eveneens dat de ECB ten volle met OLAF zal samenwerken. Voorts vermeldt het Besluit dat de onderzoeksbevoegdheden van OLAF op alle ECB-taken van toepassing zijn.

In uitzonderlijke gevallen, waarin bepaalde buiten de ECB circulerende gegevens het functioneren van de ECB ernstig zouden kunnen ondermijnen, wordt via de directie van de ECB beslist OLAF toegang tot die gegevens te verschaffen.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media