SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

ECB’s afgørelse om reglerne for OLAF-undersøgelser

3. juni 2004

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) har i dag vedtaget en afgørelse (ECB/2004/11) om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs (OLAF) undersøgelser af Den Europæiske Centralbank.

ECB’s afgørelse er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og er vedtaget på baggrund af EF-Domstolens dom af 10. juli 2003. Den fastlægger de regler, hvorefter OLAF foretager interne undersøgelser i ECB i forbindelse med forebyggelse af svig, bestikkelse og andre ulovlige aktiviteter, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser.

Afgørelsen fastsætter også, at ECB vil samarbejde med OLAF i fuld udstrækning. Endvidere fastsættes det, at OLAF’s beføjelse til at foretage undersøgelser omfatter alle ECB’s opgaver. I særlige tilfælde, hvor spredning af visse oplysninger uden for ECB kan undergrave ECB’s funktion i alvorlig grad, skal adgang for OLAF til sådanne oplysninger gives gennem ECB’s Direktion.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt