Menu
TISKOVÁ ZPRÁVA

Rozhodnutí ECB o pravidlech pro vyšetřování evropským úřadem pro boj proti podvodům

3. června 2004

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) dnes přijala rozhodnutí ECB/2004/11 o podmínkách vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) v Evropské centrální bance.

Toto rozhodnutí ECB je založeno na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a jeho přijetí je reakcí na rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 10. července 2003. Stanoví pravidla, podle kterých bude OLAF provádět vnitřní vyšetřování v ECB v souvislosti s předcházením podvodům, úplatkářství a jiným protiprávním činnostem poškozujícím finanční zájmy Evropských společenství.

Rozhodnutí ECB rovněž stanoví, že ECB bude s OLAFem plně spolupracovat. Dále uvádí, že vyšetřovací pravomoci OLAFu se vztahují na všechny úkoly ECB. Ve výjimečných případech, ve kterých by šíření určitých informací vně ECB mohlo vážně narušit fungování ECB, budou tyto informace OLAFu zpřístupněny prostřednictvím Výkonné rady ECB.

Speaking engagements

Kontakty pro média