Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n päätös säännöistä, joita sovelletaan OLAFin tutkimuksiin

3.6.2004

EKP:n neuvosto teki tänään päätöksen EKP/2004/11 Euroopan petostorjuntaviraston (OLAF) tutkimusten ehdoista ja edellytyksistä.

EKP:n päätös perustuu Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista 25 päivänä toukokuuta 1999 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1073/1999, ja se tehtiin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 10.7.2003 antaman tuomion seurauksena. Päätöksessä luodaan säännöt, joiden mukaisesti OLAF suorittaa sisäisiä tutkimuksia EKP:ssä petosten, lahjonnan ja yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjumiseksi.

EKP:n päätöksessä määrätään myös, että EKP toimii täysimääräisesti yhteistyössä OLAFin kanssa. Lisäksi kaikki EKP:n tehtävät kuuluvat päätöksen mukaan OLAFin tutkintavaltuuksien piiriin. Jos kuitenkin poikkeustapauksissa tiettyjen tietojen kulkeutuminen EKP:n ulkopuolelle saattaa vakavasti haitata EKP:n toimintaa, OLAFin oikeus tutustua tietoihin hyväksytetään EKP:n johtokunnassa.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle