Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutie ECB o pravidlách platných pre vyšetrovania európskym úradom pre boj proti podvodom

3. júna 2004

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) dnes prijala rozhodnutie ECB/2004/11 o podmienkach vyšetrovaní vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) v Európskej centrálnej banke.

Rozhodnutie ECB je založené na nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a jeho prijatie je reakciou na rozsudok Európskeho súdneho dvora z 10. júla 2003. Stanovuje pravidlá, podľa ktorých bude OLAF vykonávať interné vyšetrovania v rámci ECB v súvislosti s predchádzaním podvodom, korupcii a všetkým ostatným protiprávnym činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy Európskych spoločenstiev.

V rozhodnutí ECB sa takisto stanovuje, že ECB bude s OLAF-om plne spolupracovať. Ďalej sa stanovuje, že vyšetrovacie právomoci OLAF-u sa vzťahujú na všetky úlohy ECB. Vo výnimočných prípadoch, v ktorých by šírenie určitých informácií mimo ECB mohlo vážne narušiť fungovanie ECB, sa prístup OLAF-u k takýmto informáciám umožní prostredníctvom Výkonnej rady ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá