Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Sklep ECB o pravilih za preiskave urada OLAF

3. junij 2004

Svet Evropske centralne banke (ECB) je danes sprejel sklep (ECB/2004/11) o pogojih za preiskave Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) v Evropski centralni banki.

Sklep ECB temelji na Uredbi (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), sprejet pa je bil v odgovor na sodbo Evropskega sodišča z dne 10. julija 2003. V njem so določena pravila, po katerih lahko urad OLAF opravlja notranje preiskave v ECB v zvezi s preprečevanjem goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj, ki škodujejo finančnim interesom Evropskih skupnosti.

Sklep ECB določa tudi, da ECB polno sodeluje z uradom OLAF. Nadalje navaja, da se preiskovalne pristojnosti urada OLAF nanašajo na vse naloge ECB. V izjemnih primerih, ko bi razširjanje določenih informacij zunaj ECB lahko resno ogrozilo delovanje ECB, se uradu OLAF odobri dostop do takšnih informacij preko Izvršilnega odbora ECB.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije