SPOROČILO ZA JAVNOST

Sklep ECB o pravilih za preiskave urada OLAF

3. junij 2004

Svet Evropske centralne banke (ECB) je danes sprejel sklep (ECB/2004/11) o pogojih za preiskave Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) v Evropski centralni banki.

Sklep ECB temelji na Uredbi (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), sprejet pa je bil v odgovor na sodbo Evropskega sodišča z dne 10. julija 2003. V njem so določena pravila, po katerih lahko urad OLAF opravlja notranje preiskave v ECB v zvezi s preprečevanjem goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj, ki škodujejo finančnim interesom Evropskih skupnosti.

Sklep ECB določa tudi, da ECB polno sodeluje z uradom OLAF. Nadalje navaja, da se preiskovalne pristojnosti urada OLAF nanašajo na vse naloge ECB. V izjemnih primerih, ko bi razširjanje določenih informacij zunaj ECB lahko resno ogrozilo delovanje ECB, se uradu OLAF odobri dostop do takšnih informacij preko Izvršilnega odbora ECB.

Stiki za medije