Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzja EBC w sprawie zasad dotyczących przeprowadzania dochodzeń przez OLAF

3 czerwca 2004 r.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przyjęła dzisiaj decyzję (EBC/2004/11) w sprawie warunków prowadzenia przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) dochodzeń w Europejskim Banku Centralnym [link to the ECB’s website].

Wskazana decyzja EBC oparta jest na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1073/1999 z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), przy czym jej przyjęcie następuje w związku z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 2003 r.

W decyzji określono zasady na jakich OLAF może przeprowadzać wewnętrzne dochodzenia w EBC w celu zapobiegania nadużyciom, korupcji oraz innym formom bezprawnych działań przynoszących szkodę interesom finansowym Wspólnot Europejskich.

Decyzja przewiduje zapewnienie przez EBC pełnej współpracy z OLAF. Uznaje się w niej

także, że uprawnienia dochodzeniowe OLAF mają zastosowanie do zakresu działania EBC.

W wyjątkowych przypadkach gdy rozpowszechnianie pewnych informacji poza EBC mogłoby poważnie zakłócić jego funkcjonowanie, dostęp do takich informacji będzie udzielany na rzecz OLAF przez Zarząd EBC.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami