Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Bedömning av anslutningsländernas avvecklingssystem för EU-värdepapper mot standarderna för användning av avvecklingssystemen i Eurosystemets kredittransaktioner

28 januari 2004

Europeiska centralbanken (ECB) kommer idag att publicera en rapport “Assessment of accession countries’ securities settlement systems against the standards for the use of EU securities settlement systems in Eurosystem credit operations” (Bedömning av anslutningsländernas avvecklingssystem för EU-värdepapper mot standarderna för användning av avvecklingssystemen i eurosystemets kredittransaktioner)[1] (pdf 637 kB). I november 1997 upprättade Europeiska monetära institutet nio standarder för värdepappersavvecklingssystem som systemen var och är tvungna att uppfylla för att godtas för deltagande i Eurosystemets kredittransaktioner. Standarderna offentliggjordes i januari 1998 och finns på ECB:s webbplats (pdf 111 kB). Dessa standarder är nödvändiga förutsättningar för att reducera risker vid avveckling av kredittransaktioner och förvaring av säkerheter under dessa transaktioner.

Huvudsyftet med den här bedömningen är att hjälpa anslutningsländernas centralbanker att i sina värdepappersavvecklingssystem identifiera sådana aspekter som ännu måste åtgärdas för att Eurosystemets kredittransaktioner skall fungera smidigt. I avsikt att bedöma huruvida kriterierna för deltagande i Eurosystemets kredittransaktioner uppfylls, kommer en formell bedömning av varje värdepappersavvecklingssystem att göras så snart dessa system kan hantera säkerheter som är godtagbara för Eurosystemets kredittransaktioner.

Den bedömningen som gjorts visar redan nu på att värdepappersinfrastrukturen i flera anslutningsländer kan anses vara relativt tillfredsställande. Av de 21 värdepappersavvecklingssystem som bedömdes kunde nästan samtliga accepteras för Eurosystemets kredittransaktioner under förutsättning att ett par specifika villkor uppfylldes.[2] Värdepappersavvecklingssystemen är dock olika långt utvecklade i olika anslutningsländer. Clearing- och avvecklingsinfrastrukturen har i de flesta länder utvecklats huvudsakligen under det senaste årtiondet. Resursbrist samt låg värdepapperstrafik har hindrat avkastning på inledande investeringskostnader vilket lett till att en del av dessa länder inte i tillräcklig utsträckning har utvecklat värdepappersinfrastrukturen. Ett antal andra länder har emellertid uppenbarligen dragit nytta av att de varit tvungna att bygga upp en helt ny infrastruktur. I de flesta länderna har de behöriga myndigheterna starkt engagerat sig i arbetet med att bygga upp den nationella infrastrukturen för att uppnå internationell erkända standarder.

Mer information finns i rapporten på ECB:s webbplats (http://www.ecb.europa.eu). Papperskopior av rapporten erhålles på begäran från ECB, se adress nedan.

  1. [1] Termen ”anslutningsländer” i detta sammanhang avser 12 länder, dvs. de tio länder som ansluter sig till EU i maj 2004 samt Bulgarien och Rumänien.

  2. [2] På Cypern pågår dematerialisering av statsobligationer (används för centralbankens kredittransaktioner), och registren överförs från Central Bank of Cyprus till Central Depository and Central Registry (CDCR). Fram till slutförande av detta projekt, beräknat till 2004, skall CDCR anses vara godtagbar för Eurosystemets kredittransaktioner på förhandsdepositionsbasis och med fri leverans av värdepapper.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media