Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Ocena sistemov poravnave poslov z vrednostnimi papirji držav pristopnic glede na standarde za uporabo sistemov poravnave poslov z vrednostnimi papirji EU v kreditnih operacijah Evrosistema

28. januar 2004

Evropska centralna banka (ECB) bo danes objavila poročilo z naslovom “Ocena sistemov poravnave poslov z vrednostnimi papirji držav pristopnic glede na standarde za uporabo sistemov poravnave poslov z vrednostnimi papirji EU v kreditnih operacijah Evrosistema”.[1] (pdf 637 kB). Evropski monetarni inštitut je novembra 1997 oblikoval devet standardov, ki jih morajo izpolnjevati sistemi poravnave poslov z vrednostnimi papirji, ki izvajajo poravnavo kreditnih poslov Evrosistema. Standardi so bili objavljeni januarja 1998 in so na voljo na spletni strani ECB na naslovu (pdf 111 kB). Predstavljajo nujni okvir za obvladovanje tveganj, povezanih s poravnavo kreditnih poslov ter hrambo vrednostnih papirjev in drugih terjatev, ki služijo za zavarovanje teh poslov.

Glavni namen te ocene je centralnim bankam v državah pristopnicah pomagati pri določitvi tistih elementov v svojih ureditvah poravnave poslov z vrednostnimi papirji, v katerih bodo za zagotovitev nemotenega delovanja kreditnih operacij Evrosistema potrebne spremembe. Formalna ocena ustreznosti posameznih sistemov poravnave poslov z vrednostnimi papirji za izvajanje kreditnih operacij Evrosistema bo opravljena takoj, ko bodo v teh sistemih vknjiženi vrednostni papirji, označeni kot ustrezni za zavarovanje kreditnih poslov Evrosistema.

Ocena je pokazala, da je v mnogih državah pristopnicah infrastruktura za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji že razmeroma ustrezna. Skoraj vse od 21 ocenjenih sistemov poravnave poslov z vrednostnimi papirji je pod določenimi operativnimi pogoji mogoče obravnavati kot ustrezne za uporabo v kreditnih poslih Evrosistema.[2] Vseeno je treba poudariti, da v vseh državah pristopnicah ti sistemi niso enako razviti. V večini se je klirinško-poravnalno infrastruktura razvila predvsem v prejšnjem desetletju. Vendar pa zaradi pomanjkanja sredstev in majhnega obsega trgovanja z vrednostnimi papirji, ki otežuje povrnitev začetnih investicijskih stroškov, v tem obdobju nekatere države infrastrukture vrednostnih papirjev niso razvile dovolj. Po drugi strani so številne druge države očitno izkoristile dejstvo, da so morale infrastrukturo zgraditi povsem na novo in v večini držav so si ustrezni organi v državnem in zasebnem sektorju pri tem uspešno prizadevali, da bi dosegli mednarodne standarde.

Več podrobnosti je na voljo v poročilu, ki je na voljo na spletni strani ECB (http://www.ecb.europa.eu), tiskano izdajo pa je mogoče naročiti pri ECB na spodnjem naslovu.

  1. [1] Pomembno je poudariti, da pojem “pristopajoča država” v tem kontekstu označuje skupaj 12 držav, t.j. deset držav pristopnic, ki se bodo EU pridružile maja 2004, ter Bolgarijo in Romunijo.

  2. [2] Na Cipru poteka proces dematerializacije državnih vrednostnih papirjev, ki se uporabljajo v kreditnih poslih centralne banke, in prenosa registrov iz centralne banke v centralno depotno družbo (Central Depository and Central Registry – CDCR). Ob uspešnem zaključku tega procesa, predvidoma leta 2004, bo CDCR lahko spoznana kot inštitucija, ki je primerna za poravnavo kreditnih operacij Evrosistema, pod pogojem, da so vrednostni papirji vnaprej deponirani po načelu dostave brez sočasnega denarnega toka.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije