Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE:

EU-hakijamaiden arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien arviointi ja EU-maiden arvopaperikaupan selvitysjärjestelmille asetetut vaatimukset eurojärjestelmän luotto-operaatioissa

28.1.2004

Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisee tänään raportin ”EU-hakijamaiden arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien arviointi ja EU-maiden arvopaperikaupan selvitysjärjestelmille asetetut vaatimukset eurojärjestelmän luotto-operaatioissa”[1] (pdf 637 kB). Marraskuussa 1997 Euroopan rahapoliittinen instituutti laati yhdeksän perusvaatimusta, joita EU-maiden arvopaperikaupan selvitys- ja toimitusjärjestelmien on noudatettava, jotta niitä voidaan käyttää eurojärjestelmän luotto-operaatioissa. Perusvaatimukset julkistettiin tammikuussa 1998, ja ne ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla (pdf 111 kB). Niillä luotiin tarvittavat järjestelyt luotto-operaatioiden suoritukseen liittyvien riskien vähentämiseen ja vakuuksien säilytysriskin pienentämiseen operaatioiden aikana.

Nyt julkaistavan arvioinnin ensisijaisena tarkoituksena on auttaa hakijamaiden keskuspankkeja tunnistamaan arvopaperien selvitysjärjestelyissään ne elementit, joita on vielä tarkistettava, jotta eurojärjestelmän luotto-operaatiot sujuisivat kitkattomasti. Muodollinen arvio kyseisten järjestelmien kelpoisuudesta eurojärjestelmän luotto-operaatioiden vakuuksien käsittelyyn tehdään niin pian kuin näissä järjestelmissä säilytetään eurojärjestelmän luotto-operaatioihin hyväksyttäviä vakuuksia.

Nyt tehdyssä arviossa ilmeni, että monissa hakijamaissa arvopaperi-infrastruktuuria voidaan pitää jokseenkin riittävänä. Arvioiduista 21:stä arvopaperikaupan selvitysjärjestelmästä lähes kaikkia voitaisiin pitää kelvollisina eurojärjestelmän luotto-operaatioiden vakuuksien käsittelyyn tietyin ehdoin.[2] Arvopaperikaupan selvitys- ja toimitusjärjestelmät eivät kuitenkaan ole yhtä edistyneitä kaikissa hakijamaissa. Useimmissa maissa selvitys- ja toimitusjärjestelmät ovat kehittyneet pitkälti viimeisten kymmenen vuoden kuluessa. Tänä aikana joissakin hakijamaissa ei arvopaperi-infrastruktuuria ole kehitetty riittävästi siitä syystä, että niillä ei ole ollut tarvittavia resursseja ja arvopapereita on liikkunut vähän, jolloin alkuinvestointeja on ollut vaikea saada takaisin. Näyttää kuitenkin siltä, että monessa maassa on hyödynnetty tilaisuus rakentaa täysin uusi infrastruktuuri. Useimmissa maissa viranomaiset ovat sitoutuneet vahvasti pyrkimyksiin saattaa maidensa infrastruktuurit kansainvälisten standardien mukaisiksi.

Itse raportissa on esitetty tarkempia yksityiskohtia. Julkaisu on luettavissa EKP:n verkkosivuilla (http://www.ecb.europa.eu). Painetun version voi tilata EKP:stä (osoite alla).

  1. [1] Tässä yhteydessä ”EU-hakijamaihin” luetaan kaikkiaan 12 maata eli EU:hun toukokuussa 2004 liittyvät kymmenen maata sekä Bulgaria ja Romania.

  2. [2] Kyproksella keskuspankin luotto-operaatioissa käytettäviä arvopapereita muutetaan parhaillaan arvo-osuuksiksi ja rekisterit siirretään Kyproksen keskuspankilta arvopaperikeskuksen pitämään keskitettyyn rekisteriin. Projekti valmistunee vuonna 2004, ja sen jälkeen keskus voitaisiin hyväksyä käsittelemään eurojärjestelmän luotto-operaatioiden vakuuksia sillä ehdolla, että arvopaperit toimitettaisiin ennakkotalletuksena ja vastikkeettomasti.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle