Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Ocena systemów rozrachunku papierów wartościowych krajów przystępujących w kontekście standardów stosowania systemów rozrachunku papierów wartościowych UE w operacjach kredytowych Eurosystemu

28 stycznia 2004 r.

Europejski Bank Centralny (EBC) opublikuje dzisiaj raport pt.: „Assessment of accession countries’ securities settlement systems against the standards for use of EU securities settlement systems in Eurosystem credit operations” (Ocena systemów rozrachunku papierów wartościowych w krajach przystępujących w kontekście standardów stosowania systemów rozrachunku papierów wartościowych UE w operacjach kredytowych Eurosystemu).[1] (pdf 637 kB). W listopadzie 1997 r. Europejski Instytut Walutowy ustanowił dziewięć standardów, które muszą spełniać systemy rozrachunku papierów wartościowych ubiegające się o dopuszczenie do stosowania w operacjach kredytowych Eurosystemu. Standardy te, opublikowane w styczniu 1998 r., są dostępne na witrynie internetowej EBC (pdf 111 kB). Stanowią one niezbędne ramy regulacyjne służące ograniczaniu ryzyka, jakie wiąże się z rozrachunkiem operacji kredytowych oraz przechowywaniem zabezpieczeń.

Głównym celem przeprowadzonej oceny jest ułatwienie bankom centralnym w krajach przystępujących określenia tych elementów stosowanych przez nie systemów rozrachunku papierów wartościowych, które nadal wymagają pewnych prac, by umożliwić bezproblemowe funkcjonowanie operacji kredytowych Eurosystemu. Oficjalna ocena, czy dany system rozrachunku papierów wartościowych kwalifikuje się do stosowania w operacjach kredytowych Eurosystemu zostanie przeprowadzona z chwilą, gdy systemy te zaczną przechowywać zabezpieczenia dopuszczone do stosowania w operacjach kredytowych Eurosystemu.

Ocena wykazała, że w wielu krajach przystępujących infrastrukturę rozrachunku papierów wartościowych można już dziś uznać za zasadniczo zadowalającą. Niemal wszystkie z objętych oceną 21 systemów rozrachunku papierów wartościowych mogłyby zostać dopuszczone do stosowania w operacjach kredytowych Eurosystemu, pod warunkiem spełnienia pewnych warunków operacyjnych.[2] Należy jednak zauważyć, że nie wszystkie systemy rozrachunku papierów wartościowych w krajach przystępujących są jednakowo zaawansowane. W większości krajów infrastruktura do rozliczania i rozrachunku papierów wartościowych powstała na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia. W takich ramach czasowych niektóre kraje przystępujące nie zdołały wystarczająco rozbudować tej infrastruktury ze względu na brak zasobów oraz niski wolumen transakcji papierami wartościowymi, które to czynniki utrudniły zwrot początkowych kosztów inwestycji. Jednak wiele innych krajów, jak się wydaje, dobrze wykorzystało fakt, że musiały zbudować nową infrastrukturę całkowicie od podstaw. Stosowne władze w większości krajów wykazały znaczną determinację w dostosowaniu swej infrastruktury do standardów uznawanych międzynarodowo.

Dalsze szczegóły zawarte są w samym raporcie, udostępnionym na witrynie internetowej EBC (http://www.ecb.europa.eu). Osoby zainteresowane mogą zamówić kopie raportu wysyłając zamówienie na adres podany poniżej.

  1. [1] Należy zauważyć, że w tym kontekście termin “kraje przystępujące” odnosi się do wszystkich 12 krajów, tj. dziesięciu krajów przystępujących, które wejdą do Unii Europejskiej w maju 2004 r. oraz Bułgarii i Rumunii.

  2. [2] Na Cyprze rządowe papiery wartościowe wykorzystywane w operacjach kredytowych banku centralnego są dematerializowane, a ich zapisy przenoszone z Banku Centralnego Cypru do Centralnego Rejestru i Depozytu (Central Depository and Central Registry - CDCR). Do czasu zakończenia projektu, co ma nastąpić w 2004 r., CDCR mógłby zostać uznany za kwalifikujący się do stosowania w operacjach kredytowych Eurosystemu na bazie predepozytu połączonego z dostawą papierów wartościowych bez płatności.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami