SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Vurdering af tiltrædelseslandenes værdipapirafviklingssystemer i forhold til standarderne for anvendelse af værdipapirafviklingssystemer i EU i Eurosystemets kreditoperationer

28. januar 2004

Den Europæiske Centralbank (ECB) offentliggør i dag en rapport med titlen "Assessment of accession countries’ securities settlement systems against the standards for the use of EU securities systems in Eurosystem credit operations"[1] (pdf 637 kB). I november 1997 fastsatte Det Europæiske Monetære Institut ni standarder, som værdipapirafviklingssystemer skulle og stadig skal opfylde for at kunne benyttes i Eurosystemets kreditoperationer. De blev offentliggjort i januar 1998 og findes på ECBs websted (pdf 111 kB). Standarderne skaber de nødvendige rammer for at reducere risikoen i forbindelse med afviklingen af kreditoperationer og deponeringen af sikkerhed under disse operationer.

Hovedformålet med vurderingen er at bistå centralbankerne i tiltrædelseslandene med at identificere de dele af deres værdipapirafviklingsordninger, der stadig skal forbedres, for at Eurosystemets kreditoperationer kan fungere problemfrit. Det vil formelt blive vurderet, om de enkelte værdipapirafviklingssystemer kan benyttes til Eurosystemets kreditoperationer, så snart systemerne har sikkerhed, der er godkendt til Eurosystemets kreditoperationer.

Det har i forbindelse med vurderingen vist sig, at værdipapirinfrastrukturen i mange tiltrædelseslande allerede må anses for at være stort set fyldestgørende. Næsten alle 21 værdipapirafviklingssystemer, der er blevet vurderet, kan betragtes som godkendt til benyttelse i Eurosystemets kreditoperationer på visse betingelser af operationel art.[2] Det skal imidlertid bemærkes, at værdipapirafviklingssystemerne ikke er lige avancerede i alle tiltrædelseslande. I de fleste lande er infrastrukturen for værdipapirclearing og -afvikling stort set blevet udviklet i løbet af de sidste 10 år. På grund af manglende resurser og et lavt antal værdipapirhandler, der har vanskeliggjort omkostningsdækningen af de initiale investeringsomkostninger, er der i nogle af tiltrædelseslandene ikke sket en tilstrækkelig udvikling af værdipapirinfrastrukturen i samme periode. En række af de øvrige lande synes dog at have benyttet lejligheden til at opbygge en helt ny infrastruktur. I de fleste lande har de relevante myndigheder gjort en stor indsats for at bringe deres infrastruktur på linje med internationalt anerkendte standarder.

Nærmere oplysninger findes i rapporten, der findes på ECBs websted (http://www.ecb.europa.eu). Et trykt eksemplar kan fås ved henvendelse til ECB på nedenstående adresse.

  1. [1] Det er vigtigt at bemærke, at udtrykket "tiltrædelseslande" i denne sammenhæng henviser til i alt 12 lande, dvs. de lande, der tiltræder EU i maj 2004 plus Bulgarien og Rumænien.

  2. [2] På Cypern er de statspapirer, der anvendes til centralbankens kreditoperationer ved at blive dematerialiseret, og registrene overført fra Central Bank of Cyprus til Central Depository and Central Registry (CDCR). Indtil projektet er gennemført, hvilket efter planen skulle ske i 2004, skønnes CDCR at kunne godkendes til Eurosystemets kreditoperationer på forhåndsdeponeringsbasis kombineret med fri levering af værdipapirer.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt