Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Hodnocení systémů vypořádání obchodů s cennými papíry v přidružených zemích v porovnání se standardy používanými v systémech EU pro vypořádání obchodů s cennými papíry v úvěrových operacích Eurosystému

28. ledna 2004

Evropská centrální banka (ECB) dnes zveřejní zprávu pod názvem „Hodnocení systémů vypořádání obchodů s cennými papíry v přidružených zemích v porovnání se standardy používanými v  systémech EU pro vypořádání obchodů s cennými papíry v úvěrových operací Eurosystému“.[1] (pdf 637 kB). Evropský měnový institut v listopadu 1997 stanovil devět standardů, jejichž splnění bylo a je podmínkou účasti systémů vypořádání obchodů s cennými papíry v úvěrových operacích Eurosystému. Tyto standardy, které byly zveřejněny v lednu 1998 a jsou k dispozici na internetové stránce ECB (pdf 111 kB), vytváří nezbytný rámec pro zmírnění rizik spojených s vypořádáním úvěrových operací a s úschovou kolaterálu během nich.

Hlavním účelem hodnocení je napomoci centrálním bankám přidružených zemí určit ty části jejich systémů vypořádání obchodů s cennými papíry, které je z hlediska plynulého fungování úvěrových operací Eurosystému třeba dopracovat. Formální hodnocení vhodnosti jednotlivých systémů vypořádání obchodů s cennými papíry pro úvěrové operace Eurosystému se uskuteční, jakmile bude součástí těchto systémů kolateralizace, která splňuje podmínky úvěrových operací Eurosystému.

Z hodnocení vyplývá, že infrastrukturu v oblasti cenných papírů lze v řadě přidružených zemí považovat za relativně dostačující. Téměř všechny z 21 hodnocených systémů vypořádání obchodů s cennými papíry by bylo možné označit za použitelné v úvěrových operacích Eurosystému po splnění určitých provozních podmínek.[2] Je však třeba poznamenat, že systémy vypořádání obchodů s cennými papíry v přidružených zemích nejsou na stejné úrovni. Tyto systémy ve většině zemí vznikaly především v posledním desetiletí, v němž některé přidružené země vytvořily ne zcela dostatečnou infrastrukturu v oblasti cenných papírů. Důvodem byl nedostatek zdrojů i nízký objem obchodů s cennými papíry, který snížil návratnost počátečních investičních nákladů. Řada dalších zemí však zjevně využila nutnosti budovat zcela nový systém a ve většině zemí příslušné orgány usilovaly o jeho sladění s mezinárodně uznávanými standardy.

Další informace jsou uvedeny ve zmíněné zprávě, která je k dispozici na internetové stránce ECB (http://www.ecb.europa.eu). Zprávu v tištěné podobě si lze od ECB vyžádat na níže uvedené adrese.

  1. [1] Je třeba poznamenat, že pojem „přidružené země“ v tomto kontextu znamená celkem 12 zemí, tj. deset přistupujících zemí, které do EU vstoupí v květnu 2004, a dále Bulharsko a Rumunsko.

  2. [2] Státní cenné papíry, které jsou na Kypru používány pro úvěrové operace centrální banky, jsou nyní převáděny do zaknihované podoby a jejich evidence přechází z Kyperské národní banky na Středisko pro úschovu a evidenci cenných papírů (Central Depository and Central Registry - CDCR). Do předpokládaného dokončení tohoto projektu v roce 2004 by bylo možné CDCR používat pro úvěrové operace Eurosystému, budou-li při bezplatném převodu cenné papíry složeny předem.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média