Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Novērtējums par iestājvalstu vērtspapīru norēķinu sistēmu atbilstību standartiem, kas noteikti ES vērtspapīru norēķinu sistēmu izmantošanai Eirosistēmas kredītoperācijās

2004. gada 28. janvārī

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicēs ziņojumu “Novērtējums par iestājvalstu vērtspapīru norēķinu sistēmu atbilstību standartiem, kas noteikti ES vērtspapīru norēķinu sistēmu izmantošanai Eirosistēmas kredītoperācijās”.[1] (pdf 637 kB). 1997. gada novembrī Eiropas Monetārais institūts noteica deviņus standartus, kas bija un ir jāievēro vērtspapīru norēķinu sistēmām, lai tās atbilstu izmantošanai Eirosistēmas kredītoperācijās. Tie tika publicēti 1998. gada janvārī un ir pieejami ECB interneta lapā (pdf 111 kB). Šie standarti veido nepieciešamo pamatu to risku mazināšanai, kuri saistīti ar kredītoperāciju norēķiniem un nodrošinājuma glabāšanu šo operāciju laikā.

Šā novērtējuma galvenais mērķis ir palīdzēt iestājvalstu centrālajām bankām apzināt tos savu vērtspapīru norēķinu mehānismu elementus, kuri vēl jāuzlabo, lai panāktu Eirosistēmas kredītoperāciju raitu darbību. Oficiāls novērtējums par attiecīgo vērtspapīru norēķinu sistēmu atbilstību izmantošanai Eirosistēmas kredītoperācijās tiks veikts, tiklīdz šajās sistēmās tiks glabāts Eirosistēmas kredītoperācijām atbilstošs nodrošinājums.

Novērtējumā atklājās, ka daudzās iestājvalstīs vērtspapīru infrastruktūru jau var uzskatīt par relatīvi atbilstošu. Gandrīz visas no 21 novērtētās vērtspapīru norēķinu sistēmas varētu uzskatīt par atbilstošām izmantošanai Eirosistēmas kredītoperācijās ar noteiktiem darbības nosacījumiem.[2] Taču jāatzīmē, ka vērtspapīru norēķinu sistēmas iestājvalstīs nav vienlīdz attīstītas. Vairumā valstu vērtspapīru mijskates un norēķinu infrastruktūra lielā mērā attīstījusies pēdējo desmit gadu laikā. Šajā laika posmā dažām iestājvalstīm nav izdevies pietiekami attīstīt savu vērtspapīru infrastruktūru resursu trūkuma, kā arī nelielā vērtspapīru plūsmu apjoma dēļ, kas kavējis sākotnējo ieguldījumu izmaksu atgūšanu. Taču šķiet, ka vairākas citas valstis lietderīgi izmantojušas nepieciešamību radīt pilnīgi jaunas infrastruktūras. Vairumā valstu atbildīgās iestādes ir stingri apņēmušās panākt savu infrastruktūru atbilstību starptautiski atzītiem standartiem.

Detalizētāka informācija sniegta ziņojumā. Šī publikācija pieejama ECB interneta lapā (http://www.ecb.europa.eu). Papīra dokumenta veidā publikācija pieejama, sūtot pieprasījumu ECB uz tālāk norādīto adresi.

  1. [1] Svarīgi atzīmēt, ka šai kontekstā termins “iestājvalstis” kopumā attiecas uz 12 valstīm, t.i., uz desmit pievienošanās valstīm, kas iestāsies ES 2004. gada maijā, kā arī uz Bulgāriju un Rumāniju.

  2. [2] Kiprā valsts vērtspapīrus, ko izmanto centrālās bankas kredītoperācijās, pašlaik dematerializē un reģistrus no Kipras Centrālās bankas pārsūta uz Centrālo depozitāriju un Centrālo reģistru (CDCR). Pēc šā projekta pabeigšanas, kas paredzēta 2004. gadā, varēs uzskatīt, ka CDCR atbilst Eirosistēmas kredītoperācijām ar iepriekš apmaksātu piegādi kombinācijā ar vērtspapīru piegādi bez samaksas.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem