Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Juni 2011

Marknadsoperationer

Eurosystemets refinansieringstransaktioner med avveckling fram till oktober 2011.

Den 9 juni 2011 beslutade ECB-rådet om anbudsförfaranden för Eurosystemets refinansieringstransaktioner fram till den 11 oktober 2011. Informationen tillkännagavs i ett pressmeddelande samma dag.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om en kompensationsordning för nödlidande bankinstitut i Danmark

Den 24 maj 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det danska ministeriet för ekonomi och företagande (CON/2011/45).

ECB-yttrande om en reform av tillsynen över finansmarknaderna i Litauen

Den 30 maj 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Litauen (CON/2011/46).

ECB-yttrande om ny lagstiftning om kreditregistret i Lettland

Den 3 juni 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Latvijas Banka (CON/2011/47).

ECB-yttrande om Národná banka Slovenskas uppgifter inom områdena finansiell tillsyn och konsumentkredit

Den 10 juni 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Slovakien (CON/2011/49).

ECB-yttrande om kapital- och ledningsstruktur hos den bulgariska värdepapperscentralen

Den 20 juni 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Bulgarien (CON/2011/50).

Statistik

En ny domän läggs till Eurosystemets gemensamma ramverk för spridning av uppgifter

Den 10 juni 2011 godkände ECB-rådet regelbunden publikation, med början i juli 2011, av aggregerad statistik för försäkringsföretag och pensionsfonder i euroområdet som en ny domän i Eurosystemets gemensamma ramverk för spridning av uppgifter.

Organisationsstyrning

ECB-rådets yttrande om en rekommendation från rådet rörande utnämningen av Europeiska centralbankens ordförande

Den 9 juni 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Europeiska rådets ordförande (CON/2011/48).

ECB-rekommendation om Oesterreichische Nationalbanks externa revisorer

Den 9 juni 2011 antog ECB-rådet en rekommendation till EU-rådet om externa revisorer för Oesterreichische Nationalbank (ECB/2011/7). Rekommendationen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 15 juni 2011 och finns även på ECB:s webbplats.

Betalningsmedel

ECB:s beslut om ackrediteringsförfaranden avseende miljöaspekter och arbetsmiljöfrågor vid tillverkningen av eurosedlar

Den 21 juni 2011 antog ECB-rådet ett beslut om ackrediteringsförfaranden avseende miljöaspekter och arbetsmiljöfrågor vid tillverkningen av eurosedlar (ECB/2011/8) Beslutet kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Kontakt för media