Menu

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2011 m. birželis

Rinkos operacijos

Eurosistemos refinansavimo operacijos, už kurias atsiskaitoma iki 2011 m. spalio mėn.

2011 m. birželio 9 d. Valdančioji taryba nusprendė dėl aukcionų, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis, už kurias reikia atsiskaityti iki 2011 m. spalio 11 d. Ši informacija buvo pateikta tą pačią dieną paskelbtame pranešime spaudai.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl kompensavimo schemos nustatymo krizę patiriančioms bankininkystės sektoriaus institucijoms Danijoje

2011 m. gegužės 24 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Danijos ekonomikos ir verslo reikalų ministerijos prašymu (CON/2011/45).

ECB nuomonė dėl finansų rinkos priežiūros sistemos pertvarkos Lietuvoje

2011 m. gegužės 30 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Lietuvos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/46).

ECB nuomonė dėl naujo teisės akto dėl kreditų registro Latvijoje

2011 m. birželio 3 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Latvijas Banka prašymu (CON/2011/47).

ECB nuomonė dėl Národná banka Slovenska vaidmens vykdant finansinę priežiūrą ir išduodant vartojimo paskolas

2011 m. birželio 10 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Slovakijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/49).

ECB nuomonė dėl Bulgarijos centrinio depozitoriumo kapitalo ir valdymo struktūros

2011 m. birželio 20 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Bulgarijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/50).

Statistika

Naujos srities įtraukimas į bendrąją Eurosistemos statistinių duomenų platinimo sistemą

2011 m. birželio 10 d. Valdančioji taryba pritarė, kad nuo 2011 m. liepos mėn. reguliariai būtų skelbiama euro zonos draudimo korporacijų ir pensijų fondų sektoriaus suvestinė ketvirčio statistika. Tai būtų nauja Eurosistemos bendrosios statistinių duomenų platinimo sistemos sritis.

Bendrasis valdymas

Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko pirmininko skyrimo

2011 m. birželio 9 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Europos Vadovų Tarybos pirmininko prašymu (CON/2011/48).

ECB rekomendacija dėl Oesterreichische Nationalbank išorės auditorių

2011 m. birželio 9 d. Valdančioji taryba priėmė Europos Sąjungos Tarybai skirtą rekomendaciją dėl Oesterreichische Nationalbank išorės auditorių (ECB/2011/7). 2011 m. birželio 15 d. rekomendacija buvo paskelbta ES oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Banknotai

ECB sprendimas dėl eurų banknotų gamybai taikomų aplinkos apsaugos, sveikatos ir saugumo akreditacijos procedūrų

2011 m. birželio 21 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą dėl eurų banknotų gamybai taikomų aplinkos apsaugos, sveikatos ir saugumo akreditacijos procedūrų (ECB/2011/8). Sprendimas bus netrukus paskelbtas ES oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Kontaktai žiniasklaidai