Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

kesäkuu 2011

Markkinaoperaatiot

Eurojärjestelmän rahoitusoperaatiot lokakuuhun 2011 saakka

EKP:n neuvosto päätti 9.6.2011 eurojärjestelmän rahoitusoperaatioiden huutokauppamenettelyistä 11.10.2011 saakka. Asiasta ilmoitettiin samana päivänä julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto vaikeuksissa olevia pankkeja koskevan korvausjärjestelmän käyttöönotosta Tanskassa

EKP:n neuvosto antoi 24.5.2011 Tanskan talous- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/45.

EKP:n lausunto rahoitusmarkkinoiden valvonnan uudistuksesta Liettuassa

EKP:n neuvosto antoi 30.5.2011 Liettuan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/46.

EKP:n lausunto luottotietorekistereitä koskevasta uudesta lainsäädännöstä Latviassa

EKP:n neuvosto antoi 3.6.2011 Latvian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2011/47.

EKP:n lausunto rahoitusmarkkinoiden valvontaan ja kulutusluottoihin liittyvistä Národná banka Slovenskan tehtävistä

EKP:n neuvosto antoi 10.6.2011 Slovakian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/49.

EKP:n lausunto Bulgarian arvopaperikeskuksen hallinto- ja pääomarakenteesta

EKP:n neuvosto antoi 20.6.2011 Bulgarian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/50.

Tilastot

Uusi eurojärjestelmän yhteisjulkaisu

EKP:n neuvosto hyväksyi 10.6.2011 euroalueen vakuutuslaitos- ja eläkerahastosektorin yhteenlaskettujen neljännesvuosittaisten tilastojen julkaisemisen heinäkuusta 2011 alkaen säännöllisesti uutena eurojärjestelmän yhteisjulkaisuna.

Hallinto ja valvonta

EKP:n neuvoston lausunto Euroopan keskuspankin puheenjohtajan nimittämistä koskevasta neuvoston suosituksesta

EKP:n neuvosto antoi 9.6.2011 Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan pyynnöstä lausunnon CON/2011/48.

EKP:n suositus Itävallan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 9.6.2011 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Oesterreichische Nationalbankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2011/7). Suositus julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 15.6.2011, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

Setelit

EKP:n päätös eurosetelien valmistuksen ympäristö- sekä terveys- ja turvallisuusakkreditointimenettelyistä

EKP:n neuvosto antoi 21.6.2011 päätöksen eurosetelien valmistuksen ympäristö- sekä terveys- ja turvallisuusakkreditointimenettelyistä (EKP/2011/8). Päätös julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt