Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Juuni 2011

Turuoperatsioonid

Kuni 2011. aasta oktoobrini teostatavad eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonid

9. juunil 2011 tegi EKP nõukogu otsuse kuni 2011. aasta 11. oktoobrini teostatavate eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide kohta. Kõnealune teave avaldati samal päeval pressiteates.

Õigusaktid

EKP arvamus raskustes olevate pangaasutuste jaoks hüvitisskeemi sisseviimise kohta Taanis

24. mail 2011 võttis EKP nõukogu Taani majandus- ja ettevõtlusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/45.

EKP arvamus Leedu finantsturu järelevalve reformi kohta

30. mail 2011 võttis EKP nõukogu Leedu rahandusministeeriumi palvel vastu arvamuse CON/2011/46.

EKP arvamus krediidiregistrit käsitlevate uute õigusaktide kohta Lätis

3. juunil 2011 võttis EKP nõukogu Läti keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2011/47.

EKP arvamus Národná banka Slovenska (Slovakkia keskpank) rolli kohta seoses finantsjärelevalve ja tarbimislaenudega

10. juunil 2011 võttis EKP nõukogu Slovakkia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/49.

EKP arvamus Bulgaaria väärtpaberite keskregistri kapitali ja juhtimisstruktuuri kohta

20. juunil 2011 võttis EKP nõukogu Bulgaaria rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/50.

Statistika

Uue valdkonna lisamine eurosüsteemi statistikalevi ühisraamistikku

10. juunil 2011 kiitis EKP nõukogu eurosüsteemi statistikalevi ühisraamistiku uue valdkonnana heaks euroala kvartaalse koondstatistika regulaarse avaldamise kindlustusseltside ja pensionifondide sektori kohta alates 2011. aasta juulist.

Üldjuhtimine

Euroopa Keskpanga nõukogu arvamus seoses nõukogu soovitusega Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamise kohta

9. juunil 2011 võttis EKP nõukogu Euroopa Ülemkogu eesistuja taotlusel vastu arvamuse CON/2011/48.

EKP soovitus Oesterreichische Nationalbank’i (Austria keskpank) välisaudiitorite kohta

9. juunil 2011 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2011/7 Euroopa Liidu Nõukogule Austria keskpanga välisaudiitorite kohta. Soovitus avaldati 15. juunil 2011 Euroopa Liidu Teatajas ja on kättesaadav ka EKP veebilehel.

Pangatähed

EKP otsus europangatähtede tootmise keskkonna- ja tervisekaitse ning ohutuse atesteerimise menetluse kohta

21. juunil 2011 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2011/8 europangatähtede tootmise keskkonna- ja tervisekaitse ning ohutuse atesteerimise menetluse kohta. Otsus avaldatakse peatselt Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Kontaktandmed