Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Junij 2011

Tržne operacije

Eurosistemove operacije refinanciranja s poravnavo do oktobra 2011

Svet ECB je 9. junija 2011 sprejel sklep o avkcijskih postopkih v operacijah refinanciranja Eurosistema do 11. oktobra 2011. Podrobnejše informacije so na voljo v sporočilu za javnost, ki je bilo objavljeno na isti dan.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o uvedbi odškodninske sheme za bančne institucije v težavah na Danskem

Svet ECB je 24. maja 2011 to mnenje sprejel na zahtevo danskega ministrstva za gospodarske in poslovne zadeve (CON/2011/45).

Mnenje ECB o reformi nadzora nad finančnim trgom v Litvi

Svet ECB je 30. maja 2011 to mnenje sprejel na zahtevo litovskega ministrstva za finance (CON/2011/46).

Mnenje ECB o novi zakonodaji o kreditnem registru v Latviji

Svet ECB je 3. junija 2011 to mnenje sprejel na zahtevo centralne banke Latvijas Banka (CON/2011/47).

Mnenje ECB o vlogi centralne banke Národná banka Slovenska pri finančnem nadzoru in potrošniških posojilih

Svet ECB je 10. junija 2011 to mnenje sprejel na zahtevo slovaškega ministrstva za finance (CON/2011/49).

Mnenje ECB o kapitalski in upravljavski strukturi bolgarskega centralnega depozitarja

Svet ECB je 20. junija 2011 to mnenje sprejel na zahtevo bolgarskega ministrstva za finance (CON/2011/50).

Statistika

Uvedba nove domene v Eurosistemovem skupnem okviru objavljanja statističnih podatkov

Svet ECB je 10. junija 2011 odobril redno publikacijo o četrtletnih agregatnih statističnih podatkih za sektor zavarovalnic in pokojninskih skladov. Publikacija, ki bo prvič objavljena julija 2011, je bila v Eurosistemov skupni okvir objavljanja statističnih podatkov dodana kot nova domena.

Upravljanje in vodenje

Mnenje Sveta ECB o priporočilu Sveta EU glede imenovanja predsednika ECB

Svet ECB je 9. junija 2011 to mnenje sprejel na zahtevo predsednika Evropskega sveta (CON/2011/48).

Priporočilo ECB o zunanjih revizorjih Oesterreichische Nationalbank

Svet ECB je 9. junija 2011 sprejel Priporočilo Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Oesterreichische Nationalbank (ECB/2011/7). Priporočilo je bilo 15. junija 2011 objavljeno v Uradnem listu EU in je na voljo tudi na spletni strani ECB.

Bankovci

Sklep ECB o postopkih akreditiranja za proizvodnjo eurobankovcev na področjih varstva okolja ter zdravja in varnosti

Svet ECB je 21. junija 2011 sprejel Sklep o postopkih akreditiranja za proizvodnjo eurobankovcev na področjih varstva okolja ter zdravja in varnosti (ECB/2011/8). Sklep bo kmalu objavljen v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Stiki za medije