Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Iunie 2011

Operaţiuni de piaţă

Operaţiuni de refinanţare ale Eurosistemului cu decontare până în luna octombrie 2011

La data de 9 iunie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat o decizie cu privire la procedurile de licitaţie aplicate în cadrul operaţiunilor de refinanţare ale Eurosistemului până la 11 octombrie 2011. Aceste informaţii au fost incluse într‑un comunicat de presă publicat la aceeaşi dată.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la introducerea unei scheme de compensaţie pentru instituţiile bancare aflate în dificultate din Danemarca

La data de 24 mai 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Economiei şi Afacerilor din Danemarca (CON/2011/45).

Avizul BCE cu privire la reforma supravegherii pieţei financiare în Lituania

La data de 30 mai 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Lituania (CON/2011/46).

Avizul BCE cu privire la anumite dispoziţii legale noi privind registrul creditelor în Letonia

La data de 3 iunie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Latvijas Banka (CON/2011/47).

Avizul BCE cu privire la rolul Národná banka Slovenska în ceea ce priveşte supravegherea financiară şi creditele de consum

La data de 10 iunie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Slovacia (CON/2011/49).

Avizul BCE cu privire la structura capitalului şi a conducerii Depozitarului Central din Bulgaria

La data de 20 iunie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Bulgaria (CON/2011/50).

Statistică

Adăugarea unui nou domeniu la cadrul comun de diseminare a datelor al Eurosistemului

La data de 10 iunie 2011, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea periodică, începând cu luna iulie 2011, a datelor statistice trimestriale agregate pentru zona euro cu privire la sectorul societăţilor de asigurări şi fondurilor de pensii, acesta reprezentând un nou domeniu al cadrului comun de diseminare a datelor al Eurosistemului.

Guvernanţa corporativă

Avizul Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene cu privire la recomandarea Consiliului de numire a preşedintelui Băncii Centrale Europene

La data de 9 iunie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea preşedintelui Consiliului European (CON/2011/48).

Recomandarea BCE cu privire la auditorii externi ai Oesterreichische Nationalbank

La data de 9 iunie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Oesterreichische Nationalbank (BCE/2011/7). Recomandarea a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 15 iunie 2011 şi este, de asemenea, disponibilă pe website‑ul BCE.

Bancnote

Decizia BCE privind procedurile de acreditare în materie de mediu şi sănătate şi securitate pentru producerea de bancnote euro

La data de 21 iunie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia privind procedurile de acreditare în materie de mediu şi sănătate şi securitate pentru producerea de bancnote euro (BCE/2011/8). Decizia va fi publicată în curând în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website‑ul BCE.

Contacte media