Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2011. gada jūnijs

Tirgus operācijas

Eurosistēmas refinansēšanas operācijas ar termiņu līdz 2011. gada oktobrim

2011. gada 9. jūnijā Padome pieņēma lēmumu par izsoles procedūras norisi Eurosistēmas refinansēšanas operācijās līdz 2011. gada 11. oktobrim. Šī informācija tika sniegta tajā pašā dienā publicētajā paziņojumā presei.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par kompensācijas shēmu grūtībās nonākušām bankām Dānijā 

2011. gada 24. maijā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Dānijas Ekonomikas un uzņēmējdarbības lietu ministrijas lūguma (CON/2011/45).

ECB atzinums par finanšu tirgus uzraudzības reformu Lietuvā 

2011. gada 30. maijā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Lietuvas Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/46).

ECB atzinums par jaunu tiesību aktu attiecībā uz kredītu reģistru Latvijā

2011. gada 3. jūnijā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Latvijas Bankas lūguma (CON/2011/47).

ECB atzinums par Národná banka Slovenska lomu finanšu uzraudzībā un patērētāju kreditēšanā

2011. gada 10. jūnijā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Slovākijas Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/49).

ECB atzinums par Bulgārijas Centrālā depozitārija kapitāla un pārvaldes struktūru

2011. gada 20. jūnijā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Bulgārijas Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/50).

Statistika

Eurosistēmas vienotajai informācijas izplatīšanas sistēmai pievienota jauna joma

2011. gada 10. jūnijā Padome apstiprināja, ka Eurosistēmas vienotās informācijas izplatīšanas sistēmai tiks pievienota jauna joma – no 2011. gada jūlija regulāri tiks publicēta euro zonas apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu sektora ceturkšņa kopējā statistika.

Korporatīvā vadība

Eiropas Centrālās bankas Padomes atzinums par Padomes ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas prezidenta iecelšanu amatā

2011. gada 9. jūnijā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Eiropadomes prezidenta lūguma (CON/2011/48).

ECB ieteikums par Oesterreichische Nationalbank ārējiem revidentiem

2011. gada 9. jūnijā Padome pieņēma ieteikumu Eiropas Savienības Padomei par Oesterreichische Nationalbank ārējiem revidentiem (ECB/2011/7). Ieteikums publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" 2011. gada 15. jūnijā un pieejams arī ECB interneta lapā.

Banknotes

ECB lēmums par vides akreditācijas un veselības un drošības akreditācijas procedūrām euro banknošu ražošanai

2011. gada 21. jūnijā Padome pieņēma Lēmumu par vides akreditācijas un veselības un drošības akreditācijas procedūrām euro banknošu ražošanai (ECB/2011/8). Lēmums drīzumā tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta lapā.

Kontaktinformācija presei