Menu

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Juni 2011

Markedsoperationer

Eurosystemets markedsoperationer med afvikling indtil oktober 2011

Den 9. juni 2011 traf Styrelsesrådet beslutning om udbudsprocedurerne for Eurosystemets markedsoperationer med virkning indtil den 11. oktober 2011. Dette blev offentliggjort i en pressemeddelelse samme dag.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om indførelse af en medgiftsordning for nødlidende pengeinstitutter i Danmark

Den 24. maj 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Danmarks Økonomi- og Erhvervsministerium (CON/2011/45).

ECB's udtalelse om reform af tilsyn med det finansielle marked i Litauen

Den 30. maj 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det litauiske finansministerium (CON/2011/46).

ECB's udtalelse om ny lovgivning vedrørende kreditregistret i Letland

Den 3. juni 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Latvijas Banka (CON/2011/47).

ECB's udtalelse om Národná banka Slovenska’s opgaver vedrørende finansielt tilsyn og forbrugerkredit 

Den 10. juni 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det slovenske finansministerium (CON/2011/49).

ECB's udtalelse om kapital- og ledelsesstrukturen i Bulgariens værdipapircentral

Den 20. juni 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det bulgarske finansministerium (CON/2011/50).

Statistik

Et nyt område tilføjes til Eurosystemets ordning for fælles offentliggørelse af oplysninger

Den 10. juni 2011 godkendte Styrelsesrådet, at den kvartalsvise aggregerede statistik for euroområdet om forsikringsselskaber og pensionskasser regelmæssigt og med start fra juli 2011 blev offentliggjort som et nyt område under Eurosystemets ordning for fælles offentliggørelse af oplysninger.

Corporate governance

Udtalelse fra Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank om Rådets henstilling om udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbank

Den 9. juni 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af formanden for Det Europæiske Råd (CON/2011/48).

ECB's henstilling om eksterne revisorer for Oesterreichische Nationalbank

Den 9. juni 2011 vedtog Styrelsesrådet en henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Oesterreichische Nationalbank (ECB/2011/7). Henstillingen blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 15. juni og findes på ECB's websted.

Pengesedler

ECB's afgørelse om procedurerne for miljø-, sundheds- og sikkerhedsgodkendelse af produktionen af eurosedler

Den 21. juni 2011 vedtog Styrelsesrådet en afgørelse om miljø-, sundheds- og sikkerhedsgodkendelse af produktionen af eurosedler (ECB/2011/8). Afgørelsen offentliggøres om kort tid i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Medie- og pressehenvendelser