European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Jún 2011

Operácie na trhu

Refinančné operácie Eurosystému s dátumom vyrovnania do októbra 2011

Dňa 9. júna 2011 Rada guvernérov prijala rozhodnutie o postupe pri uskutočňovaní tendrov v rámci refinančných operácií Eurosystému do 11. októbra 2011. V ten istý deň bola zverejnená aj súvisiaca tlačová správa.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k zavedeniu systému náhrad v Dánsku pre bankové inštitúcie v ťažkostiach

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 24. mája 2011 na žiadosť dánskeho ministerstva hospodárstva a obchodu (CON/2011/45).

Stanovisko ECB k reforme dohľadu nad finančným trhom v Litve

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 30. mája 2011 na žiadosť litovského ministerstva financií (CON/2011/46).

Stanovisko ECB k novej právnej úprave úverového registra v Lotyšsku

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 3. júna 2011 na žiadosť Latvijas Banka (CON/2011/47).

Stanovisko ECB k úlohe Národnej banky Slovenska, pokiaľ ide o finančný dohľad a spotrebiteľské úvery

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 10. júna 2011 na žiadosť slovenského ministerstva financií (CON/2011/49).

Stanovisko ECB ku kapitálovej a riadiacej štruktúre centrálneho depozitára v Bulharsku

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 20. júna 2011 na žiadosť bulharského ministerstva financií (CON/2011/50).

Štatistika

Nová oblasť rámca Eurosystému pre spoločné šírenie štatistických údajov

Dňa 10. júna 2011 Rada guvernérov schválila pravidelné zverejňovanie štvrťročných agregovaných štatistických údajov eurozóny za sektor poisťovacích spoločností a penzijných fondov. Zverejňovať sa budú od júla 2011 ako nová oblasť rámca Eurosystému pre spoločné šírenie štatistických údajov.

Riadenie organizácie

Stanovisko Rady guvernérov Európskej centrálnej banky k odporúčaniu Rady o vymenovaní prezidenta Európskej centrálnej banky

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 9. júna 2011 na žiadosť predsedu Európskej rady (CON/2011/48).

Odporúčanie ECB o externých audítoroch Oesterreichische Nationalbank

Dňa 9. júna 2011 Rada guvernérov prijala odporúčanie Rade Európskej únie o externých audítoroch Oesterreichische Nationalbank (ECB/2011/7). Odporúčanie bolo zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ 15. júna 2011 a je k dispozícii aj na internetovej stránke ECB.

Bankovky

Rozhodnutie ECB o konaní o udelenie akreditácie v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia na výrobu eurobankoviek

Dňa 21. júna 2011 Rada guvernérov prijala rozhodnutie o konaní o udelenie akreditácie v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia na výrobu eurobankoviek (ECB/2011/8). Rozhodnutie bude čoskoro zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá