Menu

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

Červen 2011

Tržní operace

Refinanční operace Eurosystému s vypořádáním do října 2011

Dne 9. června 2011 přijala Rada guvernérů rozhodnutí o nabídkových řízeních při refinančních operacích Eurosystému do 11. října 2011. Tato informace byla zveřejněna v tiskové zprávě z téhož dne.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k zavedení kompenzačního systému pro bankovní instituce ve finančních potížích v Dánsku

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 24. května 2011 na žádost dánského ministerstva pro hospodářské a finanční záležitosti (CON/2011/45).

Stanovisko ECB k reformě dohledu nad finančním trhem v Litvě

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 30. května 2011 na žádost litevského ministerstva financí (CON/2011/46).

Stanovisko ECB k nové právní úpravě úvěrového registru v Lotyšsku

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 3. června 2011 na žádost Latvijas Banka (CON/2011/47).

Stanovisko ECB k úloze Národní banky Slovenska, pokud jde o finanční dohled a spotřebitelské úvěry

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 10. června 2011 na žádost slovenského ministerstva financí (CON/2011/49).

Stanovisko ECB ke kapitálové a řídící struktuře bulharského centrálního depozitáře

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 20. června 2011 na žádost bulharského ministerstva financí (CON/2011/50).

Statistika

Přidání nové oblasti do rámce Eurosystému pro společné zveřejňování

Dne 10. června 2011 schválila Rada guvernérů, aby byla počínaje červencem 2011 pravidelně zveřejňována čtvrtletní souhrnná statistika za eurozónu týkající se sektoru pojišťoven a penzijních fondů jako nová oblast rámce Eurosystému pro společné zveřejňování.

Správa a řízení

Stanovisko Rady guvernérů Evropské centrální banky k doporučení Rady o jmenování prezidenta Evropské centrální banky

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 9. června 2011 na žádost předsedy Evropské rady (CON/2011/48).

Doporučení ECB o externích auditorech Oesterreichische Nationalbank

Rada guvernérů přijala 9. června 2011 doporučení Radě Evropské unie o externích auditorech Oesterreichische Nationalbank (ECB/2011/7). Rozhodnutí bylo zveřejněno 15. června 2011 v  Úředním věstníku Evropské unie a je rovněž k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovky

Rozhodnutí ECB k postupům udělování akreditace v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví pro výrobu eurobankovek

Rada guvernérů přijala 21. června 2011 rozhodnutí k postupům udělování akreditace v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví pro výrobu eurobankovek (ECB/2011/8). Rozhodnutí bude v nejbližší době zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Kontakty pro média