Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Juni 2011

Markttransacties

Herfinancieringstransacties van het Eurosysteem met verrekening tot oktober 2011

Op 9 juni 2011 heeft de Raad van Bestuur een besluit genomen ten aanzien van de tenderprocedures bij de herfinancieringstransacties van het Eurosysteem tot en met 11 oktober 2011. Deze informatie is bekendgemaakt in een op dezelfde dag gepubliceerd persbericht.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de invoering van een compensatieregeling voor banken in moeilijkheden in Denemarken

Op 24 mei 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Deense Ministerie van Economische en Handelszaken, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/45).

ECB-Advies inzake een hervorming van toezicht op financiële markten in Litouwen 

Op 30 mei 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Litouwse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/46).

ECB-Advies inzake nieuwe wetgeving betreffende het kredietregister in Letland

Op 3 juni 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Latvijas Banka, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/47).

ECB-Advies inzake de rol van Národná banka Slovenska aangaande financieel toezicht en consumentenkrediet

Op 10 juni 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Slowaakse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/49).

ECB-Advies inzake de kapitaal- en beheersstructuur van het Bulgaarse Centrale Effectendepot

Op 20 juni 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Bulgaarse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/50).

Statistieken

Toevoeging van een nieuw terrein aan het gezamenlijke publicatiekader van het Eurosysteem

Op 10 juni 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de regelmatige publicatie, vanaf juli 2011, van driemaandelijkse geaggregeerde statistieken voor het eurogebied met betrekking tot de sector verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen als een nieuw terrein voor het gezamenlijke publicatiekader van het Eurosysteem.

Corporate governance

Advies van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van de president van de Europese Centrale Bank

Op 9 juni 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Voorzitter van de Europese Raad, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/48).

Aanbeveling van de ECB met betrekking tot de externe accountants van de Oesterreichische Nationalbank

Op 9 juni 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Aanbeveling van de ECB aan de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de externe accountants van de Oesterreichische Nationalbank (ECB/2011/7). De Aanbeveling is op 15 juni 2011 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

Bankbiljetten

ECB-Besluit inzake de procedures t.a.v. milieuaccreditatie en gezondheids- en veiligheidsaccreditatie voor de productie van eurobankbiljetten

Op 21 juni 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake inzake de procedures t.a.v. milieuaccreditatie en gezondheids- en veiligheidsaccreditatie voor de productie van eurobankbiljetten (ECB/2011/8). Het Besluit zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Contactpersonen voor de media