Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Комуникацията по паричната политика и прегледът на стратегията

Изявленията на централните банки могат да въздействат на пазарите, икономиката и живота на хората. През последните години комуникацията на централните банки се превърна в инструмент на политиката. Необходимо е ЕЦБ да бъде разбираема за пазарите и за специалистите, но също и за широката общественост, за да могат гражданите да имат доверие в институцията и в нейните политики.

В резултат от прегледа на стратегията Управителният съвет постигна съгласие по това да модернизира комуникацията си по паричната политика, да достигне до по-широка аудитория и да превърне нейното изслушване в трайна характеристика на комуникацията си.

Защо комуникацията по паричната политика беше включена в нашия преглед на стратегията?

Думите могат да имат мощни последици

Изявленията на централните банки могат да имат огромно въздействие върху пазарите, икономиката и живота на хората. Затова централните банки са много внимателни в избора си на формулировки.

Значението на надеждността, яснотата и последователността

За да работят ефикасно, централните банки трябва да се радват на доверие. А за да го получат, трябва да обясняват действията си и действията им да съответстват на думите. Комуникацията ни трябва да бъде ясна и последователна. Яснота не означава непременно да говорим повече. Всъщност ако твърде много гласове говорят едновременно, това може да причини объркване. Яснота означава просто да представяме ясно послание какво възнамеряваме да правим. Това послание трябва да бъде последователно и да намира отражение в действията ни.

Комуникацията е важен инструмент на паричната политика

Пътна карта за бъдещите мерки по политиката

Тъй като думите са нещо толкова важно и могат да имат реално въздействие върху икономиката, комуникацията се превърна в „инструмент“ на паричната политика. Така например, като уведомяваме пазарите какви очакваме да са лихвените проценти за в бъдеще, можем да предизвикаме промяна в цената на кредитите за предприятията и за гражданите. Специалистите наричат това „ориентир за паричната политика“.

Представете си го като карта, на която са очертани различни маршрути за следващите стъпки по паричната политика. Пазарите използват тази пътна карта заедно с новопостъпващата информация за икономиката, за да решат дали ще се придържаме към обявения маршрут, или е вероятно да поемем по друг. По този начин ориентирът за паричната политика може да намали несигурността за бъдещето.

Добрата комуникация е приобщаваща

Да сме сигурни, че ни разбират

Централните банки, включително ЕЦБ, общуват активно с пазарите, експертите и специализираните медии. За тях е нужна много точна и нерядко сложна и техническа по своето естество информация, която не е лесно разбираема за множеството хора.

Искаме да се справяме по-добре в общуването с гражданите и бизнеса, тъй като тяхното поведение е важно за паричната политика. Начинът, по който те правят разходи и инвестират днес, и очакванията им как ще се развива икономиката утре могат да се отразят върху задачата ни да поддържаме цените стабилни.

Комуникацията допринася за това хората да разбират по-добре действията ни, а това способства за изграждането на доверие. Доверие означава хората да вярват на думите и действията ни. Така паричната ни политика ще бъде по-резултатна. Но това не е всичко. Доверието е важно и защото ние сме независима институция. Трябва да обясняваме много ясно какво предприемаме, за да постигнем целта си, така че да изпълняваме задължението си за отчетност пред гражданите и техните избрани представители.

Затова Управителният съвет постигна съгласие да модернизираме комуникацията си и да я направим по по-достъпна.

Как ще промени ЕЦБ комуникацията си?

Ние Ви чуваме

Прегледът на стратегията предостави отлична възможност да проучим как да подобрим комуникацията си по паричната политика – както насочената към пазарите, така и насочената към широката общественост.

Добър начин да бъдем разбрани е да превърнем тази комуникация в разговор. В проведените от нас форуми изслушахме и обсъдихме тревогите на гражданското общество и въобще на гражданите.

Чувайки пряко от хората какво ги тревожи и какво очакват от централната си банка обогати представата ни как да провеждаме своята политика. Затова изслушването ще бъде присъща характеристика на комуникацията ни занапред. Очакваме с нетърпение да продължим разговора! Надяваме се, че и Вие също!

Искаме да обясняваме по-добре

Ще положим сериозно усилие да обясняваме паричната си политика не толкова технически, по достъпен начин, за да могат гражданите да разберат основанията за решенията ни и последиците от тях за собствения им живот. Това ще допринесе за изграждане на доверие у хората към действията ни.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Ясна, последователна и диалогична – комуникацията по паричната политика на ЕЦБ в един променящ се свят
ПРЕГЛЕД НА СТРАТЕГИЯТА
Търсите повече информация?