Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Penningpolitisk kommunikation och strategiöversynen

Vad centralbanker säger kan påverka marknaderna, ekonomin och människors liv. Centralbankers kommunikation har blivit ett policyverktyg under de senaste åren. ECB måste förstås av marknader och experter men även av allmänheten – människor ska kunna lita på institutionen och dess policy.

Som resultat av strategiöversynen har ECB-rådet beslutat att modernisera sin policykommunikation och nå ut till en större publik. Att lyssna ska bli en mer vanligt förekommande del av kommunikationen.

Varför ingick kommunikation kring penningpolitiken i vår strategiöversyn?

Ord kan ha stor kraft

Vad centralbankerna säger kan påverka marknaderna, ekonomin och människors liv. Därför är centralbankerna mycket försiktiga med det språk de använder.

Det är viktigt att vara trovärdig, klar och tydlig

För att vara effektiva måste centralbankerna vara trovärdiga. Och för att vara trovärdiga måste centralbanker säga vad de gör och göra det de säger. Vår kommunikation ska vara klar och tydlig. Klarhet innebär inte nödvändigtvis att vi talar mer. För många röster på en gång kan leda till förvirring. Klarhet betyder helt enkelt att vi har ett klart budskap om vad vi avser att göra. Detta budskap ska vara tydligt och bör återspeglas i vårt handlande.

Kommunikation är ett viktigt verktyg för penningpolitiken

En färdplan för framtida insatser

Eftersom ord är så viktiga och kan få verkliga effekter i ekonomin har kommunikationen blivit ett ”verktyg” för penningpolitiken. Genom att till exempel låta marknaderna veta var vi förväntar oss att räntorna ska ligga i framtiden kan vi åstadkomma en förändring av priset för lån för företag och människor. Experter kallar detta ”framåtblickande vägledning”.

Betrakta framtidsindikationer som en färdplan med olika vägar för de nästa penningpolitiska stegen. Marknaderna använder denna färdplan, tillsammans med ny information om ekonomin, för att ta reda på om vi kommer att hålla oss till vår aviserade väg, eller om det finns en annan väg som vi sannolikt kommer att ta som nästa steg. På så sätt kan framåtblickande vägledning minska osäkerheten om framtiden.

God kommunikation är inkluderande

Ser till att vi blir förstådda

Centralbankerna, inbegripet ECB, kommunicerar mycket med marknader, experter och specialiserade medier. Dessa behöver mycket exakt och ofta komplex och teknisk information som inte alltid är lätt att förstå för alla människor.

Vi vill göra ett bättre jobb för att nå ut till människor och företag eftersom deras beteende är viktigt för penningpolitiken. Hur de konsumerar och investerar i dag, och förväntar sig att ekonomin utvecklas i morgon, kan påverka vårt arbete med att hålla priserna stabila.

Kommunikation hjälper människor att förstå vad vi gör. Och detta skapar förtroende. Förtroende gör att människor kan lita på vad vi säger och gör. Det betyder att vår penningpolitik blir effektivare. Men inte bara det – förtroende är särskilt viktigt eftersom vi är en oberoende institution. Vi måste klart och tydligt förklara vad vi gör för att nå vårt mål så att vi kan hållas ansvariga av människor och deras valda företrädare.

Därför enades ECB-rådet om behovet av att modernisera vår kommunikation och göra den mer begriplig.

Hur kommer ECB att ändra sin kommunikation?

Vi lyssnar

Strategiöversynen har varit ett utmärkt tillfälle att undersöka hur vi kan förbättra hur vi kommunicerar vår penningpolitik med marknaderna och med allmänheten.

Ett bra sätt att se till att vi kan förstås väl är att omvandla vår kommunikation till ett samtal. Under våra lyssna in-event hörde och diskuterade vi det civila samhällets och befolkningens oro.

Att få höra direkt av människor om deras oro och vad de förväntar sig av sin centralbank har utvidgat vårt perspektiv på hur vi bedriver vår politik. Det är därför vi gör lyssnandet till ett återkommande inslag i vår kommunikation. Vi ser fram emot att fortsätta samtalet. Det hoppas vi att du också gör.

Vi vill förklara bättre

Vi kommer att göra större ansträngningar att förklara vår penningpolitik på ett mindre tekniskt vis och på ett mer lättförståeligt sätt så att människor kan se varför vi fattat våra beslut och vad dessa beslut innebär för deras liv. Det kommer att hjälpa till att öka människors förtroende för vad vi gör.

LÄS MER
Tydlig, konsekvent och engagerande: ECB:s penningpolitiska kommunikation i en föränderlig värld
STRATEGIÖVERSYNEN
Vill du veta mer?