European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Komunikace v oblasti měnové politiky a přezkumu strategie

To, co sdělují centrální banky, může ovlivnit trhy, ekonomiku a životy lidí. Komunikace centrálních bank se v posledních letech stala jedním z nástrojů měnové politiky. ECB potřebuje, aby jí trhy a odborníci rozuměli. Týká se to ale i široké veřejnosti, aby lidé mohli mít v ECB a její pravidla důvěru.

V důsledku přezkumu strategie se Rada guvernérů rozhodla modernizovat komunikaci v oblasti měnové politiky s cílem oslovit širší veřejnost a jako pravidelnou součást své komunikace jí naslouchat.

Proč byla komunikace v oblasti měnové politiky součástí našeho přezkumu strategie?

Slova mohou mít silný účinek

To, co centrální banky sdělují, může mít obrovský dopad na trhy, ekonomiku a životy lidí. Proto jsou centrální banky ve vyjadřování velmi opatrné.

Význam důvěryhodnosti, srozumitelnosti a konzistentnosti

K tomu, aby byly centrální banky efektivní, musí být důvěryhodné. A k dosažení důvěryhodnosti musí centrální banky říkat, co dělají, a dělat to, co říkají. Naše komunikace musí být srozumitelná a konzistentní. Srozumitelnost nutně neznamená, že musíme mluvit více. Příliš mnoho hlasů najednou může vyvolat i zmatek. Srozumitelnost prostě znamená, že jasně dáváme najevo, co hodláme udělat. Naše vyjádření by měla být konzistentní a měla by se promítat do toho, co děláme.

Komunikace je jedním z důležitých nástrojů měnové politiky

Směr dalších kroků měnové politiky

Vzhledem k tomu, že slova jsou tak důležitá a mohou mít reálné dopady na ekonomiku, komunikace se stala jedním z „nástrojů“ měnové politiky. Například tím, že trhům dáme vědět, kde očekáváme úrokové sazby v budoucnu, můžeme změnit ceny úvěrů podnikům a lidem. Odborníci to nazývají „signalizací měnové politiky“.

Zkuste o signalizaci měnové politiky uvažovat jako o určitém směru s různými trasami, které představují další kroky měnové politiky. Trhy takový „směr“ sledují (společně s novými informacemi z ekonomiky), aby zjistily, zda se budeme oznámené trasy držet, nebo zda existuje jiná trasa, kterou pravděpodobně zvolíme. Signalizace měnové politiky tak může snížit nejistotu ohledně budoucího vývoje.

Dobrá komunikace je inkluzivní

Abychom byli srozumitelní

Centrální banky včetně ECB hodně komunikují s trhy, experty a specializovanými médii. Ti potřebují velmi přesné a často složité a technické informace, kterým většina lidí nemusí snadno rozumět.

Chceme lidi i podniky více oslovovat, protože jejich chování je pro měnovou politiku důležité. To, jak dnes utrácejí a investují i jak vidí vývoj ekonomiky zítra, může ovlivňovat náš úkol – udržet ceny stabilní.

Komunikace lidem pomáhá lépe porozumět tomu, co děláme. A to pomáhá také budovat důvěru. Důvěra znamená, že lidé věří tomu, co říkáme a děláme. Díky tomu je naše měnová politika účinnější. Ale nejde jen o to: důvěra je mimořádně důležitá, protože jsme nezávislá instituce. Musíme srozumitelně vysvětlovat, co pro dosažení našeho cíle děláme, abychom lidem a jejich voleným zástupcům mohli složit účty.

Proto se Rada guvernérů rozhodla modernizovat naši komunikaci a učinit ji srozumitelnější.

Jak ECB změní svou komunikaci?

Nasloucháme

Přezkum strategie je skvělá příležitost podívat se na to, jak sdělujeme informace o naší měnové politice trhům i široké veřejnosti.

Jednou z vynikajících možností, jak se ujistit, že jsme srozumitelní, je převést naši komunikaci do podoby rozhovoru. Během našich akcí z cyklu Nasloucháme jsme vyslechli a reagovali na obavy, které zaznívaly od občanské společnosti i široké veřejnosti.

Dozvědět se přímo od lidí, co je trápí a co očekávají od centrální banky, nám rozšířilo naše pohledy na to, jak naši měnovou politiku provádět. Proto se tyto akce stávají pravidelnou součástí naší komunikace. Těšíme se na další rozhovory. A doufáme, že vy také.

Chceme lépe vysvětlovat

Budeme se více snažit naši měnovou politiku vysvětlovat srozumitelněji a v méně technických pojmech, aby lidé viděli, proč naše rozhodnutí přijímáme a co znamenají pro jejich život. Tím dále posílíme důvěru lidí v to, co děláme.

PŘEČTĚTE SI VÍCE
Jasné, konzistentní a poutavé: Komunikace ECB v oblasti  měnové politiky v měnícím se světě
PŘEZKUM STRATEGIE
Potřebujete více informací?