Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Rahapoliitiliste otsuste selgitamine avalikkusele ja rahapoliitika strateegia läbivaatamine

Keskpankade sõnumid võivad mõjutada turge, majandust ja ka inimeste igapäevaelu. Keskpankade kommunikatsioon on viimastel aastatel muutunud poliitikavahendiks. EKP tegevus peab olema arusaadav nii turgude ja ekspertide kui ka laiema üldsuse jaoks, et tekiks usaldus keskpanga ja tema poliitika suhtes.

Rahapoliitika strateegia läbivaatamise käigus leppis EKP nõukogu kokku oma rahapoliitikaalase kommunikatsiooni põhimõtete ajakohastamises, et suhelda tõhusamalt laiema avalikkusega ja muuta arvamusüritused selle korrapäraseks osaks.

Miks käsitleti rahapoliitika strateegia läbivaatamise raames ka rahapoliitiliste otsuse selgitamist avalikkusele?

Sõnadel võib olla suur kaal

Keskpankade sõnumid võivad märkimisväärselt mõjutada turge, majandust ja ka inimeste igapäevaelu. Seepärast on keskpangad oma sõnumite koostamisel väga ettevaatlikud.

Oluline on olla usaldusväärne, selge ja järjepidev

Et tõhusalt toimida, peavad keskpangad olema usaldusväärsed. Usaldusväärsuse hoidmiseks peavad keskpangad tegutsema oma sõnade järgi ja samal ajal selgitama oma tegevuse tagamaid. Meie suhtlus avalikkusega peab olema selge ja järjepidev. Selge suhtlus ei tähenda aga tingimata arvukamaid sõnavõtte. Kui liiga palju sõnumeid edastatakse samal ajal, võib see tekitada segadust. Selge suhtlus tähendab pigem, et edastame arusaadava sõnumi oma kavandatavate sammude kohta. See peab olema järjepidev ja kajastama meie tegevust.

Kommunikatsioon on oluline rahapoliitika instrument

Tegevuskava tulevikuks

Kuna sõnadel on sedavõrd oluline kaal, et nad võivad avaldada reaalset mõju majandusele, on keskpanga kommunikatsioonist saanud rahapoliitika instrument. Teavitades turge oma ootustest tulevaste intressimäärade suhtes, võime muuta laenude hinda ettevõtete ja üksikisikute jaoks. Ekspertide kõnepruugis nimetatakse seda eelkommunikatsiooniks.

Eelkommunikatsioon annab tegevuskava edaspidiseks ja toob välja eri suundumused järgmisteks rahapoliitilisteks sammudeks. Turud kasutavad neid suuniseid paralleelselt uute laekuvate majandusandmetega, et selgitada välja, kas keskpank püsib oma väljakuulutatud kursil või on tõenäoliselt ees ootamas suunamuutus. Sel moel vähendab eelkommunikatsioon ebakindlust tuleviku suhtes.

Tõhus kommunikatsioon on kaasav

Meie sõnumid peavad olema mõistetavad

Keskpangad, sealhulgas EKP, suhtlevad aktiivselt turgude, ekspertide ja erialameediaga, kes vajavad väga täpset ning sageli keerukat ja tehnilist teavet. Laiemal üldsusel võib aga olla raskusi selle mõistmisega.

Soovime olla tõhusamad oma suhtluses laiema üldsuse ja ettevõtetega, sest nende käitumine on rahapoliitika seisukohalt oluline. Ettevõtete ja eraisikute praegused kulutamis- ja investeerimisharjumused ning ootused edasise majandusarengu suhtes võivad mõjutada EKP tööd hinnastabiilsuse hoidmisel.

Keskpanga suhtlus üldsusega aitab inimestel paremini mõista EKP tegevust ja luua usaldust. See tähendab, et inimesed usaldavad meie sõnumeid ja tegevust, ning see omakorda muudab meie rahapoliitika tõhusamaks. Usaldusväärsus on aga eelkõige tähtis seetõttu, et EKP on sõltumatu institutsioon. Et saavutada oma eesmärki, peame selgitama oma tegevust üheselt mõistetavalt ning andma aru inimeste ja nende valitud esindajate ees.

Seetõttu leppis EKP nõukogu kokku vajaduses ajakohastada oma kommunikatsioonipõhimõtteid ja muuta sõnumid üldsuse jaoks mõistetavamaks.

Kuidas kavatseb EKP selle saavutada?

Kuulame avalikkuse arvamusi

Rahapoliitika strateegia läbivaatamine on andnud suurepärase võimaluse uurida, kuidas paremini selgitada EKP rahapoliitilisi otsuseid nii turgudele kui ka laiemale üldsusele.

EKP tegevus oleks üldsuse jaoks mõistetavam, kui kommunikatsioonist kujuneks vestlus. Arvamusüritustel kuulasime ja arutasime kodanikuühiskonna ja inimeste murekohti.

Saime inimestelt vahetult tagasisidet selle kohta, millised on nende probleemid ja ootused keskpankade tegevuse suhtes, ning see on laiendanud meie vaatenurka rahapoliitika elluviimisel. Seetõttu muudame korrapärase arvamuste kuulamise edaspidi oma kommunikatsiooni osaks. Soovime seda vestlust jätkata ja loodame, et sellest on huvitatud ka laiem avalikkus.

Muudame sõnumid arusaadavamaks

Püüame teha suuremaid jõupingutusi, et selgitada oma rahapoliitikat arusaadavamalt ja lihtsamas keeles, et meie otsused ja nende mõju üldsusele oleksid mõistetavamad. See aitab suurendada usaldust meie tegevuse suhtes.

LOE LÄHEMALT
Clear, consistent and engaging: ECB monetary policy communication in a changing world
RAHAPOLIITIKA STRATEEGIA LÄBIVAATAMINE
Soovid rohkem teada?