Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Komunikacja na temat polityki pieniężnej w kontekście przeglądu strategii

To, co mówią banki centralne, może mieć wpływ na rynki, gospodarkę i całe społeczeństwo. W ostatnich latach działania komunikacyjne banków centralnych stały się jednym z narzędzi prowadzenia polityki. EBC chce, żeby rozumieli go nie tylko eksperci i rynki, lecz także opinia publiczna, tak żeby całe społeczeństwo miało zaufanie do niego i jego polityki.

W wyniku przeglądu strategii Rada Prezesów postanowiła unowocześnić swój sposób komunikacji o polityce pieniężnej, poszerzyć krąg odbiorców i uczynić wsłuchiwanie się w głos opinii publicznej stałym elementem działań komunikacyjnych.

Dlaczego komunikacja na temat polityki pieniężnej wchodziła w zakres przeglądu strategii?

Słowa mają moc

To, co mówią banki centralne, może mieć wielki wpływ na rynki, gospodarkę i całe społeczeństwo. Dlatego banki centralne bardzo uważają na swoje słowa.

Wiarygodność, jasność i spójność przekazu

Warunkiem skuteczności banku centralnego jest jego wiarygodność. A wiarygodność zależy od tego, czy bank informuje, co robi, i wywiązuje się z tego, co zapowiedział. Nasza komunikacja powinna być przy tym jasna i spójna. Jasność nie musi polegać na tym, żeby mówić więcej. Przeciwnie: zbyt wiele głosów odzywających się naraz może prowadzić do zamieszania. Jasność znaczy po prostu, że wysyłamy wyraźny komunikat, co zamierzamy robić. Ten komunikat powinien być spójny – i znaleźć pokrycie w naszych działaniach.

Komunikacja jest ważnym narzędziem polityki pieniężnej

Wytyczona trasa naszych przyszłych posunięć

Ponieważ słowa są tak ważne i mogą mieć realne skutki dla gospodarki, komunikacja stała się jednym z narzędzi polityki pieniężnej. Na przykład informując rynki, jakiego poziomu stóp procentowych spodziewamy się na przyszłość, możemy wywołać zmianę cen kredytów dla przedsiębiorstw i osób prywatnych. Takie zapowiedzi dotyczące polityki pieniężnej eksperci określają angielskim terminem „forward guidance”.

Można sobie zwizualizować te zapowiedzi jako mapę, na której są wyznaczone różne trasy kolejnych posunięć polityki pieniężnej. Na podstawie tej mapy oraz bieżących informacji o stanie gospodarki rynki mogą odgadywać, czy będziemy się trzymać zapowiedzianej drogi, czy też prawdopodobnie obierzemy inną. Zatem dzięki zapowiedziom dotyczącym polityki pieniężnej zmniejsza się niepewność co do przyszłości.

Dobra komunikacja nie powinna nikogo wykluczać

Żeby być rozumianym, trzeba być zrozumiałym

Banki centralne, w tym EBC, intensywnie komunikują się z rynkami, ekspertami i mediami branżowymi. Tacy odbiorcy potrzebują bardzo precyzyjnych, zwykle złożonych informacji natury technicznej, których większość opinii publicznej może nie zrozumieć.

Chcemy skuteczniej docierać do firm i społeczeństwa, bo ich zachowanie jest ważne dla polityki pieniężnej: bieżące decyzje o wydatkach i inwestycjach oraz oczekiwania co do przyszłego rozwoju sytuacji gospodarczej mogą wpływać na naszą zdolność do utrzymania stabilnego poziomu cen.

Komunikacja pozwala ludziom lepiej zrozumieć nasze działania. To pomaga budować zaufanie. Kiedy ludzie nam ufają, będą mieć wiarę w to, co mówimy i co robimy. Dzięki temu nasza polityka pieniężna stanie się skuteczniejsza. Szczególne znaczenie zaufania wiąże się z tym, że jako instytucja jesteśmy niezależni. Musimy bardzo jasno wyjaśniać, w jaki sposób realizujemy nasz cel, gdyż w ten sposób rozliczamy się przed społeczeństwem i jego demokratycznymi przedstawicielami.

Dlatego Rada Prezesów postanowiła, że nasza komunikacja stanie się nowocześniejsza i bardziej zrozumiała.

Jak zmieni się komunikacja EBC?

Pilnie słuchamy

Przegląd strategii był okazją, żeby zastanowić się, jak poprawić nasz sposób komunikowania się z rynkami i społeczeństwem.

Jednym ze skutecznych sposobów na to, żeby działania EBC stały się bardziej zrozumiałe, jest dodanie w komunikacji elementu rozmowy. Podczas naszych „spotkań na słuchanie” poznawaliśmy i omawialiśmy problemy zgłaszane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego i ogół opinii publicznej.

Mogliśmy dowiedzieć się z pierwszej ręki, co trapi ludzi i czego oczekują oni od swojego banku centralnego. Dzięki temu poszerzyło się nasze spojrzenie na sposób prowadzenia polityki pieniężnej. Dlatego takie spotkania staną się stałym elementem działań komunikacyjnych EBC. Cieszymy się na przyszłe rozmowy – mamy nadzieję, że Wy także.

Chcemy lepiej objaśniać

Będziemy się jeszcze bardziej starać, żeby objaśniać naszą politykę pieniężną językiem mniej technicznym i bardziej zrozumiałym, tak aby nasi odbiorcy wiedzieli, dlaczego podejmujemy takie, a nie inne decyzje i jak one wpływają na ich własne życie. To pomoże dalej umacniać zaufanie społeczne do EBC.

WIĘCEJ INFORMACJI
Jasno, spójnie i wciągająco: komunikacja EBC na temat polityki pieniężnej w zmieniającym się świecie
PRZEGLĄD STRATEGII
Chcesz wiedzieć więcej?