SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Kommunikation om pengepolitikken og gennemgangen af den pengepolitiske strategi

Udtalelser fra centralbanker kan påvirke markederne, økonomien og folks liv. Centralbankernes kommunikation er blevet til et politisk redskab i de seneste år. Det er nødvendigt, at ECB bliver forstået af markeder og eksperter, men også af den bredere offentlighed, så folk kan have tillid til institutionen og dens politikker.

Som resultat af gennemgangen af den pengepolitiske strategi besluttede Styrelsesrådet at modernisere sin kommunikation om pengepolitikken, at nå ud til et bredere publikum og at gøre det til en regelmæssig del af kommunikationen også at lytte.

Hvorfor indgik kommunikationen om pengepolitikken i vores gennemgang af den pengepolitiske strategi?

Ord kan have stor virkning ...

Udtalelser fra centralbanker kan have en meget stor effekt på markederne, økonomien og folks liv. Derfor er centralbankerne meget omhyggelige med deres ordvalg.

Betydningen af troværdighed, klarhed og konsistens

For at centralbankerne kan være effektive, skal de være troværdige. Og for at være troværdige skal centralbankerne sige, hvad de gør, og gøre, hvad de siger. Vores kommunikation skal være klar og konsistent. Klarhed betyder ikke nødvendigvis, at vi taler mere. For mange stemmer, der taler samtidig, kan nemlig skabe forvirring. Klarhed betyder bare, at vi giver klar besked om det, vi har til hensigt at gøre. Beskeden bør være konsistent, og den bør afspejles i vores handlinger.

Kommunikation er et vigtigt pengepolitisk værktøj

En køreplan for fremtidige politiktiltag

Fordi ord er så vigtige og reelt kan påvirke økonomien, er kommunikation blevet et pengepolitisk "værktøj". Ved fx at lade markederne vide, hvor vi forventer, at renteniveauet vil ligge i fremtiden, kan vi bevirke, at prisen på lån til virksomheder og mennesker ændres. Eksperterne kalder det "forward guidance".

Man kan se forward guidance som en køreplan med en markering af forskellige ruter til de næste pengepolitiske skridt. Sammen med nye oplysninger om økonomien bruger markederne denne køreplan til at regne ud, om vi vil holde os til den vej, vi har meddelt, vi vil følge, eller om der er en anden rute, vi sandsynligvis vil følge herefter. På denne måde kan forward guidance reducere usikkerheden om fremtiden.

God kommunikation er inklusiv

Vi sikrer, at man forstår os

Centralbanker, herunder ECB, kommunikerer meget med markeder, eksperter og specialiserede medier. De har brug for meget præcise og ofte komplekse og tekniske informationer, som måske ikke er så lette at forstå for de fleste.

Vi vil gerne blive bedre til at nå ud til mennesker og virksomheder, fordi deres adfærd er vigtig for pengepolitikken. Den måde, de bruger penge og investerer på i dag, og deres forventninger om, hvordan økonomien udvikler sig i morgen, kan påvirke vores arbejde med at holde priserne stabile.

Kommunikation hjælper folk til bedre at forstå, hvad vi laver. Og det er også med til at skabe tillid. Tillid betyder, at folk har tillid til det, vi siger og gør. Det gør vores pengepolitik mere effektiv. Men ikke bare det. Tillid er især vigtig, fordi vi er en uafhængig institution. Vi er nødt til at forklare meget klart, hvad vi gør for at nå vores mål, så vi kan drages til ansvar af befolkningen og deres valgte repræsentanter.

Det er grunden til, at Styrelsesrådet besluttede at modernisere vores kommunikation og gøre den lettere at forstå.

Hvordan vil ECB ændre sin kommunikation?

Vi lytter

Gennemgangen af den pengepolitiske strategi har været en god lejlighed til at undersøge, hvordan vi kan forbedre kommunikationen om vores pengepolitik til markederne og til offentligheden.

En god måde til at sikre, at vi bliver forstået, er at gøre vores kommunikation til en samtale. På vores lyttearrangementer lyttede vi til civilsamfundets og befolkningens bekymringer og drøftede dem.

At høre om folks bekymringer fra deres egen mund og om deres forventninger til deres centralbank har udvidet vores synspunkter med hensyn til, hvordan vi fører vores pengepolitik. Derfor gør vi det til et regelmæssigt element i vores kommunikation at lytte. Vi glæder os til at fortsætte samtalen. Det håber vi også, at du gør.

Vi vil gerne blive bedre til at forklare

Vi vil gøre os større anstrengelser for at forklare vores pengepolitik på en mindre teknisk og lettere forståelig måde, så folk kan forstå, hvorfor vi træffer de beslutninger, vi gør, og hvad det betyder i deres liv. Det vil øge folks tillid til det, vi gør.

LÆS MERE
Tydelig, konsekvent og inddragende: ECB's kommunikation om pengepolitik i en verden i forandring
GENNEMGANG AF DEN PENGEPOLITISKE STRATEGI
Vil du gerne vide mere?