Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Obveščanje o denarni politiki in pregled strategije

Izjave centralnih bank lahko vplivajo na trge, gospodarstvo in življenje ljudi. Obveščanje je v zadnjih letih postalo eno od orodij denarne politike. Trgi in strokovnjaki, pa tudi širša javnost morajo razumeti ECB, da bi ji lahko zaupali in pozitivno sprejemali njene politike.

V okviru pregleda strategije je Svet ECB sklenil, da bo posodobil obveščanje o denarni politiki, ga usmeril na širši krog ljudi in dogodke poslušanja uvedel kot redno dejavnost v sklopu obveščanja.

Zakaj je bilo obveščanje o denarni politiki del pregleda strategije?

Besede so lahko zelo učinkovite

Izjave centralnih bank imajo lahko ogromen vpliv na trge, na gospodarstvo in na življenje ljudi. Zato so centralne banke zelo previdne z jezikom, ki ga uporabljajo.

Verodostojnost, jasnost in konsistentnost

Da bi bile uspešne, morajo biti centralne banke verodostojne. Da bi bile verodostojne, pa morajo jasno povedati, kaj bodo naredile, in nato držati besedo. Naša komunikacija mora biti jasna in konsistentna. Jasnost ne pomeni nujno, da govorimo več. Preveč glasov, ki vsi govorijo hkrati, lahko povzroči samo zmedo. Jasnost pomeni, da povemo, kaj nameravamo narediti, da si različne izjave ne nasprotujejo, in da napovedano potem tudi uresničimo.

Obveščanje je pomembno orodje denarne politike

Zemljevid za prihodnje ukrepe denarne politike

Ker so besede tako pomembne in imajo lahko realne učinke v gospodarstvu, je obveščanje postalo »orodje« denarne politike. Tako lahko na primer s tem, ko trgom sporočimo, kje nameravamo vzdrževati obrestne mere v prihodnosti, vplivamo na ceno posojil za podjetja in ljudi. Strokovni izraz za takšno napoved prihodnjih obrestnih mer je »prihodnja usmeritev«.

Prihodnjo usmeritev si lahko predstavljamo kot zemljevid, na katerem so označene različne poti, ki jim bo v prihodnje sledila denarna politika. Trgi uporabljajo ta zemljevid, skupaj z novimi informacijami o gospodarstvu, da bi ugotovili, ali se bomo držali napovedane poti ali pa bomo morda ubrali drugo pot. Na ta način lahko prihodnja usmeritev zmanjša negotovost glede prihodnosti.

Dobro obveščanje je vključujoče

Pomembno je biti razumljen

Centralne banke, tudi ECB, veliko komunicirajo s trgi, strokovnjaki in specializiranimi mediji. Ti potrebujejo zelo natančne in pogosto zapletene in tehnične informacije, ki so za večino ljudi težko razumljive.

Želimo izboljšati naše obveščanje ljudi in podjetij, saj je njihovo vedenje pomembno za denarno politiko. Kako trošijo in vlagajo danes in kakšna gospodarska gibanja pričakujejo jutri, lahko vpliva na našo nalogo, da ohranjamo cenovno stabilnost.

Obveščanje pomaga ljudem, da bolje razumejo, kaj delamo. In to hkrati krepi zaupanje. Zaupanje pomeni, da nam ljudje verjamejo in so prepričani, da delamo v njihovo dobro. To povečuje učinkovitost naše denarne politike. Vendar to še ni vse: zaupanje je še posebej pomembno, ker smo neodvisna institucija. Da bi dosegli svoj cilj, moramo zelo jasno razložiti, kaj delamo, in za to nas ljudje in njihovi izvoljeni predstavniki lahko pokličejo na odgovornost.

Zato je Svet ECB sklenil posodobiti naše obveščanje, da bi bilo bolj razumljivo.

Kako bo ECB spremenila obveščanje?

Poslušamo

Pregled strategije je bil odlična priložnost, da pretehtamo, kako bi trge in splošno javnost lahko bolje obveščali o naši denarni politiki.

En dober način, kako doseči, da smo dobro razumljeni, je ta, da naše obveščanje spremenimo v pogovor. Med našimi dogodki poslušanja smo prisluhnili stališčem civilne družbe in ljudi nasploh ter razpravljali o teh stališčih.

Ker smo neposredno od ljudi izvedeli, kaj jih skrbi in kaj pričakujejo od centralne banke, smo lahko razširili naše poglede na to, kako naj izvajamo denarno politiko. Zato bodo tovrstni dogodki poslušanja postali redni sestavni del naših dejavnosti obveščanja. Veselimo se nadaljevanja pogovora. Upamo, da vi tudi.

Želimo bolje razložiti

Bolj se bomo trudili, da bi našo denarno politiko razložili z manj strokovnimi izrazi in bolj razumljivo, tako da ljudje lahko vidijo, zakaj sprejemamo določene odločitve in kaj pomenijo za njihovo življenje. To bo prispevalo k nadaljnji krepitvi zaupanja v naše delo.

VEČ
Clear, consistent and engaging: ECB monetary policy communication in a changing world
PREGLED STRATEGIJE
Bi radi še več informacij?