Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Komunikácia menovej politiky a revízia stratégie menovej politiky

To, čo hovoria centrálne banky, dokáže ovplyvniť trhy, ekonomiku a životy ľudí. Komunikácia centrálnych bánk sa v posledných rokoch stala jedným z politických nástrojov. Pre ECB je dôležité, aby jej rozumeli trhy a experti. V záujme zachovania dôvery ľudí v túto inštitúciu a jej politiku je však zároveň dôležité, aby jej rozumela aj širšia verejnosť.

V nadväznosti na revíziu stratégie menovej politiky sa Rada guvernérov rozhodla zmodernizovať svoju komunikáciu menovej politiky, nadväzovať kontakt so širším publikom a pravidelne v rámci svojej komunikácie organizovať diskusné podujatia s cieľom vypočuť si názory rôznych zainteresovaných strán.

Prečo bola komunikácia menovej politiky súčasťou revízie stratégie menovej politiky?

Slová môžu mať silný efekt

To, čo hovoria centrálne banky, môže mať obrovský vplyv na trhy, ekonomiku a na životy ľudí. Preto si centrálne banky dávajú veľký pozor na jazyk, ktorý používajú.

Význam dôveryhodnosti, zrozumiteľnosti a konzistentnosti

Základným predpokladom účinnosti krokov centrálnej banky je jej dôveryhodnosť. Ak má byť centrálna banka dôveryhodná, musí hovoriť, čo robí, a robiť, čo hovorí. Naša komunikácia musí byť zrozumiteľná a konzistentná. Zrozumiteľnosť pritom neznamená, že musíme hovoriť viac. Príliš veľa hlasov naraz môže spôsobiť zmätok. Zrozumiteľnosť znamená poskytovať jasné informácie o našich zámeroch. Tieto informácie by mali byť konzistentné a mali by sa odrážať v našich opatreniach.

Komunikácia je dôležitým nástrojom menovej politiky

Mapa budúcich krokov menovej politiky

Vzhľadom na veľký význam slov a ich reálny dosah na ekonomiku sa komunikácia stala „nástrojom“ menovej politiky. Tým, že napríklad trhy informujeme o očakávanom budúcom vývoji našich úrokových sadzieb, vieme ovplyvniť cenu úverov pre podniky a spotrebiteľov. Tento nástroj označujeme ako „signalizáciu budúceho nastavenia menovej politiky“.

Môžeme si ju predstaviť ako mapu s vyznačením rôznych smerov budúcich krokov menovej politiky. Trhy sa pomocou tejto mapy spolu s novými informáciami o vývoji ekonomiky snažia predvídať, či sa budeme v budúcnosti držať oznámeného smeru, alebo sa vydáme skôr inou cestou. Takouto signalizáciou môžeme znížiť neistotu z budúceho vývoja.

Dobrá komunikácia je inkluzívna

Chceme, aby ste nám rozumeli

Centrálne banky vrátane ECB intenzívne komunikujú s trhmi, expertmi a špecializovanými médiami, ktoré potrebujú veľmi presné a často zložité a technické informácie. Tie však nemusia byť pre väčšinu ľudí ľahko zrozumiteľné.

Chceme lepšie komunikovať s ľuďmi a podnikmi, pretože ich správanie je pre menovú politiku dôležité. Ich súčasné spotrebné a investičné rozhodnutia a očakávania budúceho vývoja ekonomiky môžu mať vplyv na našu úlohu, ktorou je udržiavanie stabilných cien.

Dobrá komunikácia môže ľuďom pomôcť lepšie porozumieť tomu, čo robíme. To zároveň pomáha budovať dôveru. Dôvera znamená, že ľudia veria našim slovám a krokom. Vďaka tomu je naša menová politika účinnejšia. To však nie je všetko: na dôvere záleží najmä preto, lebo ECB je nezávislá inštitúcia. Musí zrozumiteľným spôsobom vysvetľovať kroky, ktoré prijíma pri plnení svojho cieľa, aby sa mohla zodpovedať ľuďom a ich zvoleným zástupcom.

Preto sa Rada guvernérov dohodla, že zmodernizuje a zvýši zrozumiteľnosť komunikácie ECB.

Ako ECB zmení svoju komunikáciu?

ECB vás počúva

Revízia stratégie menovej politiky bola skvelou príležitosťou na preskúmanie spôsobov zlepšenia komunikácie o našej menovej politike s trhmi a širokou verejnosťou.

Jedným zo spôsobov, ako zabezpečiť zrozumiteľnosť našej komunikácie, je zmeniť našu komunikáciu na rozhovor. Počas našich diskusných podujatí pod názvom ECB vás počúva sme si vypočuli obavy občianskej spoločnosti a širokej verejnosti a viedli sme s nimi diskusiu.

Prostredníctvom priameho kontaktu s ľuďmi sme získali predstavu o ich obavách a o tom, čo očakávajú od ich centrálnej banky. To rozšírilo náš pohľad na spôsob výkonu našej menovej politiky. Preto sme sa rozhodli organizovať diskusné podujatia v rámci našej komunikácie pravidelne. Tešíme sa, že náš rozhovor bude pokračovať, a dúfame, že aj vy.

Snaha lepšie vysvetľovať naše kroky

Budeme sa viac snažiť vysvetľovať našu menovú politiku menej technickým a zrozumiteľnejším jazykom, aby ľudia chápali dôvody stojace za našimi rozhodnutiami a ich význam pre ich každodenný život. To pomôže zvyšovať ich dôveru v našu činnosť.

VIAC INFORMÁCIÍ
Zrozumiteľná, konzistentná a pútavá: komunikácia menovej politiky ECB v meniacom sa svete
REVÍZIA STRATÉGIE
Máte záujem o viac informácií?