Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Monetáris politikai kommunikációnk és a stratégiai felülvizsgálat

A központi bankok megszólalásai hatással lehetnek a piacokra, a gazdaságra és az emberek életére. A központi banki kommunikáció tehát az elmúlt években a monetáris politikai eszköztárunk része lett. Az EKB számára fontos, hogy a piacok és a szakértők mellett a szélesebb nyilvánosság is értse a tevékenységét, hogy az emberek meg tudjanak bízni az intézményben és politikájában.

A Kormányzótanács a stratégiai felülvizsgálat eredményeként megállapodott a monetáris politikai kommunikációjának a korszerűsítésében, a szélesebb nyilvánosság megszólításában és abban, hogy a különféle szereplők véleményének meghallgatását kommunikációjának rendszeres elemévé teszi.

Miért volt a monetáris politikai kommunikáció a stratégiai felülvizsgálatunk része?

A szavak ereje

A központi bankok nyilatkozatai nagy kihatással lehetnek a piacokra, a gazdaságra és az emberek életére. A központi bankárok ezért nagyon megválogatják a szavaikat.

A hitelesség, közérthetőség és következetesség fontossága

A siker előfeltétele a központi bankok hitelessége. A hitelesség pedig megkívánja, hogy a központi bankok megmondják, hogy mit tesznek, és azt tegyék, amit mondanak. Közérthetően és következetesen kell kommunikálnunk. A közérthetőség nem feltétlenül azt jelenti, hogy többet beszélünk. Ha egyszerre túl sokan beszélnek, az valójában összezavarhatja a hallgatóságot. A közérthetőség egyszerűen annyit jelent, hogy világosan megfogalmazzuk, mit szándékozunk tenni. Az üzenetnek következetesnek kell lennie, és tetteinkben is tükröződnie kell.

A kommunikáció fontos monetáris politikai eszköz

A jövőbeli monetáris politikai lépéseink útvonalterve

Mivel a szavak nagyon fontosak, és valós hatásuk lehet a gazdaságra, a kommunikáció bekerült a monetáris politikai eszköztárba. Ha például a piacok tudomására hozzuk, hogy milyen kamatokra számítunk a jövőben, megváltoztathatjuk a vállalkozások és az emberek hitelfelvételének az árát. A szakértők erre úgy hivatkoznak, hogy „előretekintő útmutatás”.

Az előretekintő útmutatásra úgy tekinthetünk mint egy útvonaltervre, amelyen a különféle útvonalak jelölik az elkövetkező monetáris politikai lépéseket. A piacok arra használják a térképet a gazdaságról szóló új információkkal együtt, hogy kitalálják, vajon ragaszkodunk-e a bejelentett útvonalunkhoz, vagy pedig valószínűbb, hogy egy másik útvonalon indulunk el. Az előretekintő útmutatás ily módon enyhítheti a jövőt övező bizonytalanságot.

A jó kommunikáció befogadó

Arra törekszünk, hogy megértsék a tevékenységünket

A központi bankok, így az EKB is sokat kommunikál a piacokkal, szakértőkkel és a szakmédiával. Nekik igen pontos és gyakran összetett, szakmai információkra van szükségük, amelyek sokak számára nem érthetők meg olyan könnyen.

Ugyanakkor szeretnénk közelebb kerülni az emberekhez és a vállalkozásokhoz, mert a magatartásuk fontos a monetáris politikánk szempontjából. Az, hogy milyen kiadásaik és beruházásaik vannak a jelenben, és hogy a gazdaság milyen alakulására számítanak a jövőben, kihathat arra, hogyan látjuk el az árak stabilan tartásának a feladatát.

A kommunikáció segítségével az emberek jobban megértik, hogy mivel foglalkozunk, ami a bizalom kiépítését is támogatja. A bizalom azt jelenti, hogy az emberek megbíznak a nyilatkozatainkban és az intézkedéseinkben, ami pedig eredményesebbé teszi a monetáris politikánkat. De nem csak erről van szó: a bizalom azért is különösen fontos, mert független intézmény vagyunk. Nagyon közérthetően kell ismertetnünk a célunk eléréséért tett lépéseinket azért, hogy az emberek és választott képviselőik számon tudjanak bennünket kérni.

A Kormányzótanács ennek érdekében megállapodott abban, hogy korszerűsíti és közérthetőbbé teszi a kommunikációnkat.

Hogyan alakítja át az EKB a kommunikációját?

Meghallgatjuk Önöket

A stratégiai felülvizsgálat kiváló alkalom volt arra, hogy javítsunk azon a módon, ahogy monetáris politikánkról a piacokkal és a nyilvánossággal kommunikálunk.

Egy nagyszerű módja annak, hogy biztosan megértsenek bennünket az, hogy a kommunikációt társalgássá alakítjuk át. „A meghallgatjuk Önöket” rendezvényeken meghallgattuk és megvitattuk a civil társadalom és a nagyközönség aggodalmait.

Az, hogy közvetlenül értesültünk az emberek aggodalmairól és a központi bankkal szembeni elvárásairól, kitágította a látókörünket politikánk kialakításának módjáról. Ennek érdekében az emberek véleményének meghallgatását a jövőben kommunikációnk rendszeres elemévé tesszük. Várakozással tekintünk a társalgás folytatása elé, reméljük, hogy Önök is.

Szeretnénk tevékenységünket jobban bemutatni

Nagyobb erőfeszítéseket teszünk monetáris politikánk kevésbé szakmai és közérthetőbb ismertetéséért azért, hogy az emberek megértsék, miért hozzuk meg a döntéseinket, és mit jelentenek ezek az életük szempontjából. Ennek segítségével erősödik az emberek bizalma a tevékenységünk iránt.

BŐVEBBEN
Világos, következetes és vonzó: az EKB monetáris politikai kommunikációja a változó világban
STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT
További információkat keres?