European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Monetārās politikas komunikācija un stratēģijas izvērtējums

Centrālo banku paustā informācija var ietekmēt tirgus, tautsaimniecību un cilvēku dzīvi. Centrālās bankas komunikācija pēdējos gados kļuvusi par monetārās politikas instrumentu. ECB vēstījumam jābūt saprotamam tirgiem un ekspertiem, kā arī plašākai sabiedrībai, lai cilvēki varētu uzticēties ECB un tās politikai.

Stratēģijas izvērtējuma rezultātā Padome vienojās par nepieciešamību modernizēt savu monetārās politikas komunikāciju, lai uzrunāt plašāku auditoriju, kā arī iekļaut mūsu komunikācijā uzklausīšanu kā regulāru sastāvdaļu.

Kāpēc monetārās politikas komunikācija bija ietverta mūsu stratēģijas izvērtējumā?

Vārdiem var būt liela ietekme

Centrālo banku paustā informācija var būtiski ietekmēt tirgus, tautsaimniecību un cilvēku dzīvi. Tāpēc centrālās bankas ļoti rūpīgi izvēlas savu vēstījumu.

Uzticamības, skaidrības un konsekvences nozīme

Lai nodrošinātu efektīvu darbību, centrālajām bankām jābūt uzticamām. Un, lai nodrošinātu uzticamību, centrālajām bankām jāinformē par saviem darbiem un jārīkojas atbilstoši paustajai informācijai. Mūsu komunikācijai jābūt skaidrai un konsekventai. Skaidrība ne vienmēr nozīmē vairāk komunikācijas. Pārāk daudz vienlaikus paustu viedokļu faktiski var izraisīt apjukumu. Skaidrība vienkārši nozīmē, ka mēs skaidri pavēstām par iecerēto. Šim vēstījumam jābūt konsekventam un jāatspoguļojas mūsu darbībā.

Komunikācija ir svarīgs monetārās politikas instruments

Ceļu karte nākotnes politikas pārmaiņām

Tā kā vārdi ir ļoti svarīgi un tie var reāli ietekmēt tautsaimniecību, komunikācija kļuvusi par monetārās politikas instrumentu. Piemēram, informējot tirgus par mūsu gaidām attiecībā uz nākotnes procentu likmēm, varam mainīt aizdevumu cenu uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Eksperti tās dēvē par perspektīvas norādēm.

Iztēlojieties perspektīvas norādes kā ceļu karti, kurā atzīmēti dažādi nākamo monetārās politikas pārmaiņu virzieni. Tirgi izmanto šo ceļu karti kopā ar jauno informāciju par tautsaimniecību, lai noskaidrotu, vai pieturēsimies pie mūsu nospraustā maršruta vai, iespējams, turpmāk izvēlēsimies jaunu maršrutu. Tādējādi perspektīvas norādes var mazināt nenoteiktību par nākotni.

Laba komunikācija ir iekļaujoša

Gādājam, lai mūsu teikto saprot

Centrālās bankas, t. sk. ECB, daudz sazinās ar tirgiem, ekspertiem un specializētajiem plašsaziņas līdzekļiem. Tiem nepieciešama ļoti precīza un bieži vien sarežģīta un tehniska informācija, ko, iespējams, grūti saprast lielākajai daļai cilvēku.

Vēlamies uzlabot saziņu ar cilvēkiem un uzņēmumiem, jo to uzvedība ir būtiska monetārās politikas īstenošanai. Viņu šā brīža tēriņu un ieguldījumu ieradumi un nākotnes tautsaimniecības attīstības gaidas var ietekmēt mūsu uzdevumu nodrošināt cenu stabilitāti.

Komunikācija palīdz cilvēkiem izprast mūsu darbu. Arī tas palīdz veidot uzticēšanos. Uzticēšanās nozīmē, ka cilvēki paļaujas uz mūsu teikto un darīto. Tas uzlabo mūsu monetārās politikas efektivitāti. Taču ir vēl viens aspekts – uzticēšanās ir īpaši svarīga tāpēc, ka esam neatkarīga institūcija. Lai sasniegtu mūsu mērķi, vēstījumam par mūsu darbību jābūt ļoti skaidram. Par to mums jāatskaitās iedzīvotājiem un to ievēlētajiem pārstāvjiem.

Tāpēc Padome vienojās, ka nepieciešams modernizēt mūsu komunikāciju, padarot to saprotamāku.

Kā mainīsies ECB komunikācija?

Mēs uzklausām

Stratēģijas izvērtēšana bijusi lieliska iespēja izzināt, kā uzlabot mūsu komunikāciju par monetāro politiku gan ar tirgiem, gan ar plašāku sabiedrību.

Lielisks veids, kā nodrošināt, ka mūsu teiktais ir saprasts, ir pārvērst komunikāciju sarunā. Mūsu uzklausīšanas pasākumu laikā dzirdējām un diskutējām par pilsoniskās sabiedrības un visu cilvēku bažām.

Uzzinot tieši no cilvēkiem par viņu raizēm un gaidām attiecībā uz centrālo banku, esam guvuši plašāku skatījumu par mūsu politikas īstenošanu. Šā iemesla dēļ iedzīvotāju uzklausīšana būs regulāra mūsu komunikācijas sastāvdaļa. Mēs ceram, ka varēsim turpināt sarunu. Ceram, ka to vēlaties arī jūs.

Vēlamies labāk izskaidrot

Centīsimies skaidrot mūsu monetāro politiku, izmantojot vienkāršākus jēdzienus un mazāk tehniskas terminoloģijas, lai cilvēkiem būtu skaidrs, kāpēc pieņemam attiecīgos lēmumus un kā tie ietekmē viņu dzīvi. Tas palīdzēs vairot cilvēku uzticēšanos mūsu darbam.

VAIRĀK PAR ŠO TĒMU
Skaidra, konsekventa un saistoša – ECB monetārās politikas komunikācija mainīgajā pasaulē
STRATĒĢIJAS IZVĒRTĒJUMS
Vēlaties iegūt sīkāku informāciju?