Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Communicatie over het monetair beleid en de strategische evaluatie

Wat centrale banken zeggen, kan de markten, de economie en het leven van mensen beïnvloeden. Communicatie door de centrale bank is de afgelopen jaren een beleidsinstrument geworden. De ECB moet begrepen worden door markten en deskundigen, maar ook door het publiek, zodat mensen onze instelling en ons beleid kunnen vertrouwen.

Naar aanleiding van de strategische evaluatie is de Raad van Bestuur van de ECB het erover eens geworden dat de communicatie over het monetair beleid gemoderniseerd moet worden, dat een ruimer publiek moet worden bereikt en dat luisteren een vast onderdeel van de communicatie moet worden.

Waarom hebben we de communicatie over het monetair beleid bij onze strategische evaluatie betrokken?

De kracht van woorden

Wat centrale banken zeggen, kan een enorme impact hebben op de markten, de economie en het leven van mensen. Daarom zijn centrale banken zeer voorzichtig met de taal die ze gebruiken.

Het belang van geloofwaardigheid, duidelijkheid en consistentie

Om doeltreffend te zijn, moeten centrale banken geloofwaardig zijn. En om geloofwaardig te zijn, moeten centrale banken zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Onze communicatie moet duidelijk en consistent zijn. Duidelijkheid betekent niet noodzakelijk dat we meer moeten spreken. Sterker nog: te veel stemmen tegelijk kunnen verwarring veroorzaken. Duidelijkheid betekent gewoonweg dat we een heldere boodschap geven over wat we van plan zijn. Die boodschap moet consistent zijn, en ze moet tot uiting komen in wat we doen.

Communicatie is een belangrijk instrument van het monetair beleid

Een routekaart voor toekomstige beleidsontwikkelingen

Omdat woorden zo belangrijk zijn en reële effecten kunnen hebben op de economie, is communicatie een ‘instrument’ van het monetaire beleid geworden. Door de markten indicaties te geven over onze verwachtingen voor de toekomstige rentestand, kunnen we bijvoorbeeld de prijzen van kredieten voor bedrijven en mensen beïnvloeden. Deskundigen noemen dit ‘forward guidance’.

Forward guidance kan beschouwd worden als een kaart met verschillende routes voor de volgende stappen van het monetair beleid. Markten gebruiken deze routekaart, samen met nieuwe informatie over de economie, om na te gaan of we ons aan onze aangekondigde route houden, of dat we waarschijnlijk een andere weg zullen inslaan. Op die manier kan forward guidance de onzekerheid over de toekomst verminderen.

Goede communicatie is inclusief

Ervoor zorgen dat we begrepen worden

Centrale banken, ook de ECB, communiceren vaak met markten, deskundigen en gespecialiseerde media. Die hebben zeer nauwkeurige en vaak complexe en technische informatie nodig, die voor de meeste mensen moeilijk te begrijpen kan zijn.

We willen beter ons best doen om burgers en bedrijven te bereiken, omdat hun gedrag belangrijk is voor het monetair beleid. Hoe zij vandaag geld uitgeven en investeren, en hoe ze verwachten dat de economie zich morgen zal ontwikkelen, kan invloed hebben op onze taak om de prijzen stabiel te houden.

Communicatie draagt bij aan een beter begrip van wat we doen, en dat helpt ook om vertrouwen op te bouwen. Vertrouwen betekent dat mensen vertrouwen hebben in wat we zeggen en doen. Dat maakt ons monetair beleid effectiever. Maar er is meer: vertrouwen is vooral belangrijk omdat we een onafhankelijke instelling zijn. We moeten zeer duidelijk uitleggen wat we doen om onze doelstelling te bereiken, zodat we verantwoording kunnen afleggen aan de burgers en hun verkozen vertegenwoordigers.

Daarom is de Raad van Bestuur het erover eens dat onze communicatie moderner en begrijpelijker moet worden.

Hoe gaat de ECB haar communicatie veranderen?

We luisteren

De strategische evaluatie was een uitgelezen kans om na te gaan hoe we onze communicatie over het monetair beleid kunnen verbeteren – zowel met de markten als met het grote publiek.

Van onze communicatie een conversatie maken is een uitstekende manier om goed begrepen te worden. Tijdens onze luistersessies hebben we ons oor te luisteren gelegd bij het maatschappelijk middenveld en de mensen in het algemeen.

Direct van mensen te horen krijgen wat hen bezighoudt en wat ze verwachten van hun centrale bank heeft onze blik op ons eigen beleid verruimd. Daarom maken we van luisteren een vast onderdeel van onze communicatie. We kijken ernaar uit om het gesprek voort te zetten en we hopen van u hetzelfde.

We willen beter uitleggen

We zullen ons meer inspannen om ons monetair beleid op een minder technische, begrijpelijker manier uit te leggen, zodat mensen kunnen zien waarom wij onze beslissingen nemen en wat dat voor hun betekent. Dat zal het vertrouwen in wat we doen verder versterken.

MEER INFORMATIE
Helder, consistent en boeiend: hoe we ons beleid communiceren in een veranderende wereld
STRATEGISCHE EVALUATIE
Op zoek naar meer informatie?